đề kiểm tra chương I dại sô lop 6 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại bạn đọc về đề kiểm tra chương I dại sô lop 6, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Bài 1:(2đ) Viết tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử.
A = {x ( N(10 < x

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.