Đề kiểm tra chương I Đại 9 đề 4 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Những bài tập mà KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại các bạn học sinh về Đề kiểm tra chương I Đại 9 đề 4, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS …………………….. ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I
Lớp 9D Môn: Đại số lớp 9
Họ và tên:……………………………………………. Thời gian: 45 phút

ĐỀ BÀI:

Bài 1: ( 2 điểm)
a/ Tìm điều kiện của x để có nghĩa b/ So sánh
c/ Trục căn thức ở mẫu : d/ Rút gọn biểu thức
Bài 2: ( 2 điểm)
Biến đổi và rút gọn các biểu thức sau:
a) b)
Bài 3 : ( 2 điểm)
Giải các phương trình sau
a/ b/
Bài 4: ( 3,5 điểm) Cho biểu thức :
a) Rút gọn P b) Tính P với c) Tìm x nguyên để nhận giá trị nguyên.

Bài 5: (0,5 điểm)
Chứng minh giá trị biểu thức M = là một số tự nhiên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.