Đề kiểm tra chương I Đại 9 đề 2 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Nội dung bài được Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại bạn đọc về Đề kiểm tra chương I Đại 9 đề 2, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS ………………….. ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I
Lớp 9D Môn: Đại số lớp 9
Họ và tên:…………………………………………….. Thời gian: 45 phút

ĐỀ BÀI: (2)

Bài 1: (2 điểm)
a/ Tìm điều kiện của x để có nghĩa b/ So sánh
c/ Trục căn thức ở mẫu : d/ Rút gọn biểu thức với m < 4
Bài 2: ( 2 điểm)
Biến đổi và rút gọn các biểu thức sau:
a/ b/
Bài 3 : ( 2 điểm)
Giải các phương trình sau
a b
Bài 4: ( 3,5 điểm)
Cho biểu thức :
Rút gọn P
Tính P với
Tìm x để nhận giá trị lớn nhất.
Bài 5: (0,5 điểm)
Chứng minh giá trị biểu thức M= là một số tự nhiên.

Hỏi và đáp