DE KIEM TRA CHUONG 4- TOAN 9 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại bạn đọc về DE KIEM TRA CHUONG 4- TOAN 9, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Kiểm tra 1tiết – chương IV
Môn: Đại số
Điểm Lời phê của cô giáo

I. trắc nghiệm: ( 2 điểm) Hãy khoanh tròn vào đáp án đúng :
Câu 1: Cho hàm số y = Kết luận nào đúng trong các câu sau đây :
A. Hàm số trên luôn nghịch biến .
B. Hàm số trên luôn đồng biến .
C. Hàm số trên nghịch biến khi x 0
D. Hàm số trên đồng biến khi x 0
Câu 2 : Phương trình x2 + 5x – 6 = 0 có hai nghiệm, trong đó có một nghiệm là:
A. x = -1 B . x = 5 C. x = – 6 D . x = 6
Câu 3 : Biệt thức (’ của phương trình 4×2 – 6x – 1 = 0 là:
A. (’ = 5 B. (’ = 13 C. (’ = 52 D. (’ = 20
Câu 4 : Để phương trình x2 + 2(m – 1)x + m2 = 0 có nghiệm kép thì giá trị của m là:
A. m C. m = D . m = – 2
II. tự luận : ( 8 điểm )
Bài 1 ( 2 điểm) Cho hai hàm số y = x2 và y = x + 2
a) Vẽ đồ thị các hàm số này trên cùng một mặt phẳng toạ độ
b) Tìm toạ độ giao điểm của hai đồ thị đó.
Bài 2 (2 điểm) Giải các phương trình :
a) 2×2 – 5x + 1 = 0 b) 3×2 – 4x – 4 = 0
Bài 3 (3 điểm) Tính nhẩm nghiệm các phương trình sau:
a) 2001×2 – 4x – 2005 = 0 b) (2 + x2 – x – 2 = 0 c) x2 – 3x – 10 = 0
Bài 4 (1điểm) Tìm hai số u và v . Biết u + v = 32 , u.v = 231
Bài làm:………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.