đề kiểm tra chương 4 (2011-2012) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Những bài tập mà KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại quý bạn đọc về đề kiểm tra chương 4 (2011-2012), thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

trường thcs NHÂN THắNG
Lớp:………. Năm học 2011-2012
Họ và tên:…………………………………..
. kiểm tra chươngIV
Môn : Toán 9 ( Đại Số )
(Thời gian làm bài : 45phút)

đề I
Bài 1: Giải phương trình
a) x2 – 12x + 27 = 0
b) 2x- 3x + 1 = 0 .
Bài2 (1,5 điểm). Cho hàm số y = x2 (P) và y = x + 2 (D)
a) Vẽ (P) và (D) trên cùng hệ trục tọa độ.
b) Tìm tọa độ giao điểm của (P) và (D) bằng phép tính
Bài 3.(1,5 điểm) Cho phương trình x2 + 2(m-1) – m2 =0 với m là tham số.
a) Chứng minh rằng phương trình luôn có nghiệm .
b) Giả sử phương trình có hai nghiệm là x1, x2, hãy tính x12 + x22 theo m.

Bài làm
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

trường thcs NHÂN THắNG
Lớp:………. Năm học 2011-2012
Họ và tên:…………………………………..
kiểm tra chươngIV
Môn : Toán 9 ( Đại Số )
(Thời gian làm bài : 45phút)

đề II
Câu 1 : (1,5đ) Giải phương trình
a) x2 – 12x + 21 = 0
b) 4×2 – 6x + 1 = 0
Câu 2 Cho hàm số : (P) và y = x (D)
a) Vẽ (P) và (D) trên cùng hệ trục tọa độ.
b)Tìm tọa độ giao điểm của hai đồ thị bằng phép tính
Câu 2 Cho phương trình
a)Tính giá trị của m để phương trình có 2 nghiệm phân biệt.
b) Tính giá trị của m biết rằng phương trình có hai nghiệm x1 ,x2 thỏa mãn điều kiện x1 – x2 = 4 Bài làm
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Hỏi và đáp