đề kiểm tra chương 3 toan 8 (chuan) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tổng hợp bài kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại các bạn học sinh về đề kiểm tra chương 3 toan 8 (chuan), nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS Minh tân
Đề kiểm tra toán 8 – Chương III
(Thời gian 45 phút không kể giao đề)

Đề chẵn

Bài 1: Các câu sau đúng hay sai.
a) 2x + 4 = 10 và 7x – 2 = 19 là hai phương trình tương đương.
b) Hai phương trình vô nghiệm thì tương đương
c) Phương trình 0.x + 2 = x + (3-x) có tập nghiệm S =(
d) Phương trình có ĐKXĐ là x-1 và x- 3
e) x = 2 là nghiệm của phương trình
f) x = 1 là nghiệm của phương trình (x- 1) (3x – 2) = (5x – 14) (1-x)

Bài 2: Giải phương trình:
(2x – 1) (x + 2) – 2 (x – 3) (x + 3) =5
b) (2x – 3) (x + 5) – (3 – 2x) (7x – 1) = 0
c)
Bài 3 :
Một đội công nhân dự định mỗi ngày may 40 áo . Khi thực hiện, mỗi ngày may được 50 áo .Vì vậy đội không Mọi đã hoàn thành trước thời hạn 2 ngày mà còn may được 4 áo nữa .Tính số áo mà đội phải may theo kế hoạch đã định.

Bài 4 : Cho 3 số x, y,z thỏa mãn đồng thời.
x2 + 2y+ 1 = 0 , y2+ 22 + 1 = 0 ; z2 + 2x + 1= 0
Tính giá trị biểu thức : A = x2012 + y2012 + z2012

Trường THCS Minh tân
Đề kiểm tra toán 8 – Chương III
(Thời gian 45 phút không kể giao đề)

Đề lẻ

Bài 1: Các câu sau đúng hay sai.
a/ x = 2 và x2 = 4 là hai phương trình tương đương.
b/ Hai phương trình tương đương là 2phương trình có chung một nghiệm
c/ Phương trình + 1 = 0 có tập nghiệm là S =
d/ Phương trình có ĐKXĐ là x1 và x3
e) x = 1 là nghiệm của phương trình
f) x = 1 là nghiệm của phương trình(2x – 3)(x+5) – (2x-3)(2x + 4) = 0

Bài 2: Giải phương trình:
a) (x – 2) (2x + 3) – 2 (x – 1) (x + 1) = 6
b) (2x – 1) 2 + ( 2 – x ) (1 – 2x) = 0
c)
Bài 3 :
Một đội công nhân dự định mỗi ngày may 40 áo . Khi thực hiện, mỗi ngày họ chỉ may được 30 áo. Vì vậy họ phải may thêm 6 ngày nữa mới hoàn thành chỉ tiêu .Tính số áo mà đội phải may theo kế hoạch đã định.

Bài 4 : Cho 3 số x, y,z thỏa mãn đồng thời.
x2+2y+ 1 = 0 , y2+ 22 + 1 = 0 ; z2 + 2x + 1= 0
Tính giá trị biểu thức :A = x2012 + y2012 + z2012

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.