De kiem tra chuong 3 Hinh 9(co dap an) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Nội dung bài được KHODETHI.ORG Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin thu thập lại bạn đọc về De kiem tra chuong 3 Hinh 9(co dap an), bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCs Thái Thịnh
Hà Nội
Đề kiểm tra chương III
Năm học 2008 – 2009

Môn : Hình học 9
Thời gian làm bài: 45 phút

Bài I (3 điểm) Trắc nghiệm.

Cho (O;2,5) đường kính AB, C là một điểm trên đường tròn sao cho

1) Diện tích hình quạt BOC là:
A. B. C. D

2) Độ dài cung AC nhỏ là:
A. B. C D

3) Diện tích hình giới hạn bởi dây BC và cung nhỏ BC là:
A

Hỏi và đáp