Đề Kiểm tra chương 3 đại số tiết 50 chuẩn – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về Đề Kiểm tra chương 3 đại số tiết 50 chuẩn, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN(3điểm):
Trong các câu có các lựa chọn A, B, C, D, chỉ khoanh tròn vào một chữ cái in hoa đứng trước câu trả lời đúng
Bài 1(1,5điểm).Thời gian giải một bài toán (tính theo phút) của học sinh một lớp 7 được ghi lại trong bảng sau:

Câu 1. Dấu hiệu ở đây là : số học sinh của một lớp 7
a. Đúng b. Sai

Câu 2. Số các giá trị là bao nhiêu ?
A. 30 B. 35 B.42 C. 45
Câu 3. Có ………………………… giá trị khác nhau .
Câu 4. Số 10 có tần số là 5
A. Đúng B. Sai
Câu 5. Số 6 có tần số là 6.
A. Đúng B.Sai.
Câu 6. Mốt của dấu hiệu = ……………………………………
Bài 2(0,5điểm). Cho bảng “tần số” :
Giá trị (x)
9
10
11
12

Tần số (n)
1
2
5
2
N=10

Câu 1. Số trung bình cộng = …………………………
Câu 2. Mốt của dấu hiệu =
A. 11 B. 12 C. 5 D. 10
Bài 3(1,0điểm) Điền đúng (Đ), sai (S) vào ô vuông ở cuối mỗi câu.
a)Mốt là giá trị có tần số nhỏ nhất trong bảng “tấn số”
b) Số lần xuất hiện của một gía trị trong dãy giá trị của dấu hiệu là tần số của giá trị đó.
c)Từ bảng số liệu thống kê ban đầu có thể lập được bảng “tần số” (bảng phân phối thực nghiệm của dấu hiệu).
d)Giá trị của dấu hiệu kí hiệu là X

II. TỰ LUẬN: (7 điểm)
Một xạ thủ bắn súng. Số điểm đạt được sau mỗi lần bắn được ghi lại ở bảng sau:

a) Dấu hiệu ở đây là gì? Xạ thủ đó đã bắn bao nhiêu phát?
b)Lập bảng “tần số” và rút ra một số nhận xét.
c)Biểu diễn bằng biểu đồ đoạn thẳng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.