đề kiểm tra chương 3 đại sô 9 tự luận chuẩn – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Những bài tập mà KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại bạn đọc về đề kiểm tra chương 3 đại sô 9 tự luận chuẩn, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

MA TRÂN ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG 3
ĐẠI SỐ 9 NĂM HỌC 2017-2018
Mứcđộnhậnthức

Nôi dung kiếnthức
Cácmứcđộnhậnthức

Tổngngang

Nhận
biết
Thông
hiểu
Vận
dụng
thấp
Vận
dụngcao
Phần
nhỏ
Mục

1/ Phương trình bậc nhất hai ẩn
– Nắm được phương trình bậc nhất hai ẩn
-Biết kiểm tra nghiệm của phương trình bậc nhất hai ẩn
– Viết được nghiệm TQ của PT.
Câu 1a,b

Câu 1c,d

4

7

4,5

2/ Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn
-Biết số nghiệm của hệ phương trình, xác định các hệ số
Câu 2.1a.b
1 đ

Câu 2.2
(NCao)
0.5

3

1.5đ

3/ Giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn
-Phương pháp giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn để giải hệ phương trình
Câu 3a

Câu 3b.c

Câu 3d

4

4

4

4/ Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình
-Vận dụng được các bước giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình giải các bài tập
(toán đố)

Câu 4
1.5đ

1

1.5đ
1

1.5

Tổng
Điểm
Tỉlệ
5

40%
4

30%
3

30%
12
10đ
100%

3. BẢN MÔ TẢ
Câu 1: Nắm được và cho ví dụ về phương trình bậc nhất hai ẩn, biết kiểm tra nghiệm của pt bậc nhất 2 ẩn, viết nghiệm tổng quát của phương trình.
Câu 2: Biết số nghiệm của hệ phương trình mà không giải hệ PT. Tìmđk của tham số để hệ có nghiệm thỏa mản hệ thức .
Câu 3: Vận dụng được hai phương pháp giải hệ phương trìnhbậc nhất hai ẩn để giải hệ phương trình
Câu 4:Vận dụng được các bước giải bài toán bằng cáchlập hệ phương trình giải các bài tập thực tế.

TRƯỜNG THCSLÊ QUÝ ĐÔNKIỂM TRA GIỮA KỲ II NĂM HỌC 2017-2018
Tên HS: CHƯƠNG III: ĐẠI SỐ 9
Lớp: Thời gian: 45 phút

Bài 1 : (1.5đ) Cho phương trình 2x+y=3
a) Kiểm tra cặp số (1;1) có phải là nghiệm của phương trình vừa cho trên không ?
b) Viết nghiệm tổng quát của phương trình vừa cho trên?
c) Biểu diễn tập nghiệm của phương trình 2x+y=3 trên mặt phẳng tọa độ?
Bài 2 : (2đ)
2.1) Cho hệ phương trình
a) Xác định các hệ số của hệ phương trình trên
b) Không giải phương trình hãy cho biết số nghiệm của hệ phương trình trên
Bài 3: (4đ) Giải các hệ phương trình sau :
a/ b/
c/ d/

Bài 4: (1,5đ) Mai và lan cùng đi chợ mua Cam và táo . Mai mua 2 kg cam và 5 kg táo hết 80.000 đồng. Lan mua 6 kg cam và 3 kg táo chỉ hết 9.600 đồng (giá cam và táo là không đổi ). Hỏi giá mỗi kg cam và giá mỗi kg táo là bao nhiêu?
Bài 5: (1đ) Cho hệ phương trình
Định m nguyên để hệ có nghiệm duy nhất là nghiệm nguyên

————————————————Hết———————————————-

TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM KIỂM TRA
Tổ Toán-Tin ĐẠI SỐ 9 CHƯƠNG 3

Câu
Nội dung
Điểm

1
Bài 1 : (1,5đ)
Cho phương trình 2x+y=3
a) Kiểm tra cặp số (1;1) là nghiệm của phương trình vừa cho trên
b) Viết đúng nghiệm tổng quát của phương trình vừa cho trên?
c) Biểu diễn đúng tập nghiệm của phương trình 2x+y=3 trên mặt phẳng tọa độ

0,5
0,5
0.5

2
Bài 2 : (2đ)

3
Bài 3: (4đ) Giải các hệ phương trình sau :
a)/ (x;y)= (7;5)
b/ (x,y)=(3;-2/3)

c/ (x,y

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.