de kiem tra chuong 3 co MT dap an – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Nội dung bài được KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về de kiem tra chuong 3 co MT dap an, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Ngày soạn : 04/02/ 2016 Ngày dạy : / 02/ 2016
Tuần 23 Tiết 49: Ôn tập chương III
I. Mục tiêu:
1.Kiến thức
-Hệ thống lại cho HS trình tự phát triển và kĩ nămg cần thiết trong chương.
-Ôn lại kiến thức và kĩ năng cơ bản của chương như : dấu hiệu, tần số, bảng tần số, cách tính số trung bình cộng, mốt, biểu đồ.
2.Kĩ năng
-Luyện tập một số dạng toán cơ bản của chương.
3. Thái độ
– tinh thần hợp tác trong nhóm
4. Phát triển năng lực và phẩm chất
a. Phẩm chất: Phẩm chất trung thực, tự chủ, tự tin, tự trọng
b. Năng lực: Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp, hợp tác, tính toán, năng lực tư duy, tổng hợp.
II. Chuẩn bị:
1.GV: Bảng phụ ghi bảng hệ thống ô tập chương và các bài tập.
-Thước thẳng có chia khoảng, phấn màu, bút dạ.
– Hình thức tổ chức dạy học tập trung trên lớp.
Phương pháp tổ chức dạy học nêu và giải quyết vấn đề.
Kĩ thuật dạy học: hoạt động nhóm.
2.HS: -Làm các câu hỏi và bài tập ở phần ôn tập chương SGK và SBTtheo yêu cầu của GV.
-thước thẳng, bảng phụ nhóm, bút dạ.
III. tổ chức các hoạt động dạy và học
1. định tổ chức lớp (1’)
2. Kiểm tra (2’)
*) Phẩm chất : Tự lập, tự tin, tự chủ
Năng lực : năng lực tự học, giải quyết vấn đề.
GV kiểm tra việc chuẩn bị câu hỏi ôn tập của học sinh
3.Tổ chức dạy và học bài mới

Hoạt động củaGV
Hoạt động của HS
Phẩm chất, năng lực

?Muốn điều tra về một dấu hiệu nào đó, em phải làm Các việc gì?Trình bày kết quả thu được theo mẫu Mọi bảng nào?Và làm thế nào để so sánh, đánh giá dáu hiệu đó?

? Để có một hình ảnh cụ thể về dấu hiệu, em cần làm gì?
GV đưa bảng sau lên bảng phụ:

-Lập bảng số liệu ban dầu.
-Tìm các giá trị khác nhau.
-Tìm tần số của mỗi giá trị.

?Hãy nêu mẫu bảng số liệu thống kê ban đầu?
GV vẽ lại mẫu bảng số liệu thống kê ban đầu:
STT
Đơn vị
Số liệu điều tra

?Tần số của một giá trị là gì?

?Có nhận xét gì về các tần số?
?Bảng tần số gồm Những cột nào?

? Để tính số trung bình cộng của dấu hiệu ta làm thế nào?
GV bổ xung vào bảng hai cột : tích (xn) và
? tính bằng công thức nào?

?Mốt của dấu hiệu là gì?

?Người ta dung biểu đồ làm gì?

?Em đã biết Các loại biểu đồ nào?

?Thống kê có ý nghĩa gì trong đời sống của chúng

GV: Chốt lại các kiến thức cơ bản.
1: Ôn tập lí thuyết
Muốn điều tra về một dấu hiệu nào đó, đàu tiên em phải thu thập số liệu thống kê, lập bảng số liệu ban đầu.Từ đó. lập bảng “Tần số”, tìm số trung bình cộng của dấu hiệu, mốt của dấu hiệu

Hỏi và đáp