Đê kiêm tra chương 3-các đường đồng qyu hình 7 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về Đê kiêm tra chương 3-các đường đồng qyu hình 7, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG 2
MÔN
HÌNH
7

Cấp độ
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

 
 
 
 
 
Thấp
Cao
 

Chủ đề
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
 

1. Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác – các đường đồng quy

Nhận biết quan hệ gữa góc đối diện với cạnh lớn hơn
Nhận biết quan hệ gữa cạnh đối diện với góc lớn hơn
So sánh đường xiên khi biết hình chiếu và ngược lại

 Biết số đo nào có thể là độ dài ba cạnh của tam giác và ngược lại số đo nào không thể là độ dài ba cạnh của tam giác.

Số câu hỏi
2

1

 

3

Số điểm
1

0.5

1.5

2.Các đường đồng quy của tam giác
Nhận biết giao điểm của ba đường trung tuyến hay giao điểm của ba đường trung trực hay giao điểm của ba đường cao
Hiểu được tính chất của hai đường trung tuyến trong tam giác cân
– Vận dụng được định lí về tính chất giao điểm của ba đường trung tuyến để so sánh khoảng cách từ trọng tâm tới đỉnh
Chứng minh được trong tam giác cân đường phân giác xuất phát từ đỉnh đồng thời là đường trung tuyến.
Vận dụng kiến thức tổng hợp chứng minh được tam giác cân hay bất đẳng thức tam giác

Số câu hỏi
1

1

 1
2
 
1
6

Số điểm
0,5
 
0,5

0,5
5

2
8.5

TS câu TN
3

2

1

6

TS điểm TN
1.5

1

0.5

3

TS câu TL

2

1
3

TS điểm TL

5

2
7

TS câu hỏi
4
2

2

1
9

TS Điểm
2
1
7
10

Tỷ lệ %

BIÊN SOẠN
BÀI KIỂM TRA HÌNH HỌC – LỚP 7
THỜI GIAN 45 PHÚT
Đề 1:
Phần I : Trắc nghiệm ( 3đ )
Mức độ: Nhận biết
Chủ đề 1: (2 câu)
Câu 1/ Cho biết: AB = 3cm; BC = 2cm; AC = 4cm. So sánh các góc của

Câu 2/ Cho hình vẽ sau. Biết: MB > MA. So sánh HB và HA ?

HB < HA
HB = HA

HB >HA
HB ( HA

Chủ đề 2: (1 câu)
Câu 5/ Điểm cách đều ba cạnh của tam giác là giao điểm của ?
Ba đường trung tuyến
Ba đường phân giác

Ba đường trung trực
Ba đường cao

Mức độ: Thông hiểu
Chủ đề 1: (1 câu)
Câu 3/ Trong các bộ ba sau, bộ ba nào không thể là độ dài ba cạnh của một tam giác?
2,5cm; 5cm; 8cm
3,5cm; 4cm; 4cm
7cm; 9cm; 11cm
1cm; 3cm; 3cm
Mức độ: vận dụng thấp
Chủ đề 2 (1 câu)
Câu 4/ Cho hình vẽ sau, biết G là trong tâm của

Trong các khẳng định sau khẳng định nào đúng?

Phần II : Tự Luận ( 7đ )
Mức độ: Vận dụng thấp

Bài 1 : ( 2,5 điểm ) Cho cân tại A có AM là đường trung tuyến chứng minh rằng AM đồng thời là đường phân giác của góc A.
Bài 2 : (4,5 điểm) Cho cân tại A có AM là đường trung tuyến. Kẻ MH ( AB; MK ( AC.
a/ Chứng minh rằng: AH = AK

Mức độ: Vận dụng cao

Chủ đề 1: (1 câu)

Bài 2 : (4,5 điểm) Cho cân tại A có AM là đường trung tuyến. Kẻ MH ( AB; MK ( AC.
b/ Kẻ BP ( AC ( P ( AC) và BP cắt MH tại I. Chứng minh rằng là tam giác cân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.