đề kiểm tra chương 2 môn số học 6 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Sau đây KHODETHI Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại các sĩ tử về đề kiểm tra chương 2 môn số học 6, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG II MÔN SỐ HỌC 6

Chủ đề chính
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng

TN
TL
TN
TL
TN
TL

Số nguyên âm.Biểu diễn các số nguyên âm trên trục số.
2

1

2

1

Thứ tự trong tập hợp Z. Giá trị tuyệt đối.
1

0,5

1

1
1

0,5

3

2

Các phép cộng, trừ, nhân, trong tập hợp Z và tính chất của các phép toán.
1

0,5

1

0,5
2

2

3

2,5
7

6

Bội và ước của một số nguyên.

1

1,5

1

1

Tổng

4

2
5

5
4

3
13

10

ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG II SỐ HỌC 6
Thời điểm kiểm tra tiết 68-Tuần 23

I/Trắc nghiệm khách quan: (3điểm)

Điền nội dung thích hợp vào chỗ trống:
Câu 1: Số đối của -(-4) là……..
Câu 2: Số đối của một số nguyên dương là ………….
Câu 3: Hai số nguyên đối nhau có giá trị tuyệt đối ……
Câu 4: Các sốnguyên x thoả mãn -2< x

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.