Đề kiểm tra chuong 2 (hay) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 6

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Hình học lớp 6 xin thu thập lại bạn đọc về Đề kiểm tra chuong 2 (hay), dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

I. Đề:
Bài 1: (2 điểm)
-Vẽ góc xOy = 600 .
– Vẽ góc yOz kề bù với góc xOy
-Vẽ Om , On lần lượt là tia phân giác của hai góc xOy và yOz
Bài 2: (3đ)
a) Vẽ và nêu cách vẽ tam giác CDE biết: CD = 3 cm, CE = 4 cm, DE = 5 cm.
b) Đo DCE trên hình vẽ.
Bài 3: (5đ) Trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ax vẽ hai tia Ay, Az sao cho .
a) Chứng tỏ Ay là tia p.giác của ?
b) Vẽ Ax’ là tia đối của tiaAx. Kể tên các cặp góc kề bù có trên hình..
c) Vẽ At là tia p.giác của , Tính . Kể tên các cặp góc phụ nhau có trên hình.
II. Đáp án – Biểu điểm:
Bài 1: Mỗi câu (0,5đ)
Bài 2: Câu a (2,5 đ)
Câu b: Đo được = 900 (0.5đ).
Bài 3: Vẽ hình (0,5đ)
Câu a (1,5đ)
Câu b (1 đ)
Câu c (2đ)
III. Kết quả:

Lớp
Giỏi
Khá
TB
Yếu
TB trở lên.

Hỏi và đáp