đề kiểm tra chương 2 đại số 8 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Những bài tập mà Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về đề kiểm tra chương 2 đại số 8, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG II – ĐẠI SỐ 8

Chủ đề
Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Tổng

Tự luận
Tự luận
Tự luận

Định nghĩa , tính chất
1
1

2

rút gọn phân thức
1
1

2

Các phép tính trên
3
3
2
8

phân thức
3
3
2
8

Tổng
4
4
2
10

4
4
2
10

KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG II
MÔN : ĐẠI SỐ 8 ( không chọn )

Điểm
Nhận xét

Câu 1:( 2đ)
Phát biểu quy tắc nhân hai phân thức
Áp dụng thực hiện phép tính

Câu 2 . (4đ) Thực hiện các phép tính sau
a. b .

c . d .

đ Câu 3 . (1đ) Tìm x biết.
(a-3)x = a2 – 9 với a ( 3.

Câu 4: (3đ) A=
Với giá trị nào của x thì giá trị của phân thức A được xác định?
Hãy rút gọn phân thức trên
Tìm giá trị của x để A nhận giá trị 0

DẪN CHẤM

Câu 1 (2đ) – Nêu đúng qui tắc đúng ( 1đ )
– Tính được = ( 1đ )
Câu 2 . (4đ) Thực hiện các phép tính sau
a) = = (1đ)
b . (1đ)
c . ( 0,25đ )
0,25
( 0,25đ )
( 0,25đ )
d . ( 0,5đ )
= ( 0,5đ )

Câu 3 ( 1đ ) x = 0,
x= 0,
x= a+3 0,

Câu 3 (3đ) A=
Với giá trị nào của x thì giá trị của phân thức A được xác định?

A xác định khi x2 – 4 0 (1 điểm)
Hãy rút gọn phân thức trên
Rút gọn A = (1 điểm)
Tìm giá trị của x để A nhận giá trị 0
Để A=0 Không thỏa mãn điều kiện
Vậy không có gia trị nào của x để A nhận giá trị tại 0 (1 điểm)
—–Hết—-

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.