đề kiểm tra chương 1toán 8 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại bạn đọc về đề kiểm tra chương 1toán 8, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS:…….…………… KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG I
Họ và tên : ……………………… MÔN : Đại số – Lớp 8
Lớp : …………………………… Thời gian : 45 phút

ĐIỂM

LỜI PHÊ

A . Trắc nghiệm (3đ).
Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Kết quả phép tính 3x(4x – 5) là:
A. 12x – 15; B. 3×2 – 4x; C. 7×2 – 2x; D. 12×2 – 15x.
Câu 2: Kết quả phép tính 11x2y4 : 5x2y là:
A. xy; B. y3; C. 3y2; D. y3.
Câu 3: Đa thức (20x4y – 25x2y2 – 3x2y) chia hết cho 5x2y.
A. Đúng; B. Sai.
Câu 4 . Phân tích đa thức 8y2 – 4y thành nhân tử là:
A. 4y . 2y; B. 4y(2y – 1); C. 4(2y – 1); D. 4y(2y2 – y).
Câu 5 : Phân tích đa thức x-2x+1 thành nhân tử là:
A. (x+1) B. (x+2) C. (x-1) D. (x-2)
Câu 6 : Tìm x, biết x(x-1)=0
A. x=0 B. x=1 C. x= -1 D. x=0 hoặc x=1
B. Tự luận (7đ)
Câu 1. Thực hiện phép tính:
a) 2×2 ( 3x-2x + 1);
Câu 2. Phân tích đa thức thành nhân tử:
a) 5x + xy b) x2 -2xy +y2
c) xy + y+ 2x+2y
Câu 3. Thực hiện phép chia:
( x2 + 4x + 3) : (x + 1)
Câu 4. Chứng minh rằng x2 -2x + 2 >0 với mọi x

Hỏi và đáp