de kiem tra chuong 1 toan 9 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Nội dung bài được Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về de kiem tra chuong 1 toan 9, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Người ra đề : Mạnh Cường
GV Trường THCS Tiên Lục
Tiết 17: Đề kiểm tra chương I
Môn: Đại số 9
Thời gian làm bài: 45 (phút)
Thời gian kiểm tra: Tuần 9

Ma trận thiết kế đề kiểm tra

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

Khái niệm căn bậc hai, căn thức bậc hai, HĐT
1

0,5

1

0,5

1

1
3

2

Các phép tính và các phép biến đổi đơn giản về căn bậc hai
1

0,5

1

0,5
1

2

3

5
6

8

Tổng
2

1
3

3
4

6
9

10

Bài 1. ( 2 điểm) Hãy chọn đáp án đúng.
a) bằng:
A. 2 B. 4 C. D. 1

b) có nghĩa khi:
A. x B. x C. x D. x
c) Sau khi rút gọn biểu thức: M = Với x < 2 ta có kết quả là:
A. M = x – 2 B. M = 2 – x C. M = 1 D. M = -1
d) Phương trình
A. Có một nghiệm x = 2 B. Có hai nghiệm x = 2 và x = 1
C. Có một nghiệm x = 3 D. Kết quả khác

Bài 2. (2,5 điểm) Thực hiện phép tính
a)
b) –
Bài 3 . (2,5 điểm) Chứng minh rằng biểu thức:
A = Với a 0 và a 4

Không phụ thuộc và giá trị của a

Bài 4. ( 2 điểm) Giải phương trình:

Bài 5 ( 1 điểm) Thực hiện phép tính

Hướng dẫn chấm điểm đề kiểm tra chương I
( Đề số 1 – Đại số 9 )
Bài số
Hướng dẫn giải
Điểm

Bài 1
( 2 điểm)
Chọn C
Chọn D
Chọn D
Chọn A
0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm

Bài 2
(3 điểm)
a) =
= = 6. = 12
b) – = = =

1,5 điểm

1,5 điểm

Bài 3
(2 điểm)
Ta có: A =
Với a 0 và a 4
=>A =
=>A = a – – a – 2= -1
Vậy biểu thức A không phụ thuộc vào giá trị của a.

1,5 điểm
0,5 điểm

Bài 4
(2 điểm)
(1)
ĐK: x 1 (*)
Ta có phương trình (1)3-2.3. +4. =5
= 5 x – 1 = 25 x = 26
Thoả mãn điều kiện (*)
Vậy phương trình (1) có một nghiệm x = 26

0, 25 điểm

1,5 điểm

0,25 điểm

Bài 5
(1 điểm)
=
=
= 45 – 1
= 44

0,5 điểm

0,5 điểm

Hỏi và đáp