Đề kiểm tra chương 1 Toán 11 trường PTDT Nội Trú – Hà Nội

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Những bài tập mà Kho_đề_thi Kiểm tra ĐS và GT 11 chương 1 xin thu thập lại quý bạn đọc về Đề kiểm tra chương 1 Toán 11 trường PTDT Nội Trú – Hà Nội, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề kiểm tra chương 1 Toán 11 trường PTDT Nội Trú – Hà Nội được biên soạn nhằm kiểm tra kiến thức chủ đề hàm số và phương trình lượng giác, đề được biên soạn theo hình thức 100% trắc nghiệm với 25 câu hỏi và bài toán, học sinh có 45 phút để làm bài.

Trích dẫn đề kiểm tra chương 1 Toán 11 trường PTDT Nội Trú – Hà Nội:
+ Phương trình 16cosx.cos2x.cos4x.cos8x = 1 có tập nghiệm trùng với tập nghiệm của phương trình nào sau đây?
A. sinx = sin32x. B. sinx = sin16x.
C. sinx = sin8x. D. sinx = 0.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push();
+ Tập hợp các giá trị của tham số m để phương trình 2sinx + mcosx = 1 – m có nghiệm x ∈ [-π/2;π/2] là khoảng (b/a;+∞) với a, b là các số nguyên, khi đó tích P = a.b là?
+ Nghiệm dương nhỏ nhất của phương trình sin5x + 2(cosx)^2 = 1 có dạng aπ/b với a, b là các số nguyên và nguyên tố cùng nhau. Tính tổng S = a + b.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Hỏi và đáp