Đề kiểm tra chương 1 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 8

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Nội dung bài được KHODETHI.ORG Đề thi Toán Hình học lớp 8 xin tổng hợp lại bạn đọc về Đề kiểm tra chương 1, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Thứ ngày tháng 11 năm 2009
Trường THCS Võ Liệt ĐỀ KIỂM TRA
Lớp 8… Môn: Hình Học
Họ và tên:……………………….. Thời gian: 45 phút
Điểm
Lời phê của cô giáo:

I. Trắc nghiệm: (4đ)
Chọn ý trả lời đúng trong các câu sau:
Câu 1: Trong hình thang cân thì:
A. Hai góc kề ở một đáy bằng nhau B. Hai góc kề ở một cạnh bên bằng nhau
C. Độ dài đường chéo bằng độ dài cạnh bên; D. Hai đường chéo vuông góc nhau.
Câu 2: Cho ABCD là hình thang cân (AB//CD); = 300. Khi đó bằng:
A. 600; B. 1500; C.1200; D. 300.
Câu 3: Cho ABCD là hình thang (AB//CD); AB = 8cm; CD = 18cm, khi đó đường trung bình MN bằng:
A. 26cm; B.13 cm; C.10 cm; D. 12 cm.
Câu 4: Trong một hình bình hành thì:
A.Hai đường chéo bằng nhau;
B. Hai đường chéo vuông góc nhau;
C.Hai đường chéo vuông góc nhau và bằng nhau;
D.Hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.
Câu 5: Hình chữ nhật là:
A.Hình bình hành có hai cạnh kề bằng nhau;
B.Hình bình hành có một đường chéo là đường phân giác của một góc;
C. Hình bình hành có một góc vuông;
D.Hình bình hành có hai góc đối bằng nhau.
Câu 6: Cho hình chữ nhật ABCD, hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại O, biết AO = 3cm, khi đó BD bằng:
A.3cm; B.6cm; C.9 cm; D. 1,5cm.
Câu 7: Hình thoi là tứ giác:
A.Có bốn cạnh bằng nhau; B. Có bốn góc bằng nhau;
C.Có hai đường chéo vuông góc nhau; D.Có hai đường chéo bằng nhau.
Câu 8: Hình vuông có cạnh bằng 2cm. Khi đó đường chéo bằng:
4cm; B. 2cm; C. ; D. Một kết quả khác.
II. Tự luận: (6đ)
Câu 1: (2đ)Cho hình bình hành ABCD. Gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm của AB, BC, CD và DA. Chứng minh: MNPQ là hình bình hành.
Câu 2:(4đ) Cho hình thang cân ABCD (AB//CD).Gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm của AB, BC, CD và DA.
a/ Chứng minh MNPQ là hình thoi;
b/ Hai đường chéo AC và BD như thế nào thì MNPQ là hình vuông?
BÀI LÀM
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Hỏi và đáp