Đề Kiểm Tra Chương 1 Hình 9 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Nội dung bài được Kho_đề_thi Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin thu thập lại quý bạn đọc về Đề Kiểm Tra Chương 1 Hình 9, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Tiết 19 Kiểm tra chương I – hình học 9
A. Mục tiêu:
* Kiến thức:
– Nắm được các hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông.
– Nắm được định nghĩa tỉ số lượng giác của góc nhọn, TSLG của hai góc phụ nhau. Các hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông.
* Kỹ năng:
– Vận dụng được các kiến thức trên vào bài tập và giải quyết một số bài toán thực tế.
* Thái độ: Tự giác, độc lập, cẩn thận khi làm bài.
* Năng lực cần đạt: Năng lực tự học, năng lực sáng tạo, năng lực tính toán, giải quyết quyết vấn đề.
B. Hình thức kiểm tra: TNKQ và tự luân (3 – 7))
C. Ma trận đề kiểm tra:

Cấp độ

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

1. Các hệ thức về cạnh và đường cao trong TGV
Từ hình vẽ nhận diện được công thức hoặc tính độ dài các đoạn thẳng

Vận dụng công thức tính được độ dài các đoạn thẳng và vận dụng các kiến thức về đường cao, trung tuyến của tam giác vuông để chứng minh đẳng thức hình học.

6
5,5 điểm
55 %

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
3
1,5
15%

2
3,0
30 %

1
1,0
10 %

2.Tỷ số lượng giác của góc nhọn. Sử dụng các công thức lượng giác (BT 14/77sgk

Định nghĩa được các tỉ số lượng giác. TSLG của hai góc phụ nhau

Rút gọn biểu thức chứa các TSLG

3
2,0 điểm
20 %

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

2
1,0
10 %

1
1
10 %

3.Những hệ thức giữa cạnh và góc trong TGV, giải TGV.
Nhận biết hệ thức giữa góc và cạnh trong tam giác vuông
Hiểu mối liên hệ giữa cạnh và góc trong TGV, tính độ dài đoạn thẳng
Giải được tam giác vuông và vận dụng các kiến thức về đường cao, trung tuyến của tam giác vuông , tính diện tích.

2
2,5 điểm
25 %

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0,5
5 %

1
2,0
20 %

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
4
2,0
20 %

2
1,0
10 %

3
5,0
50 %

2
2,0
20 %
11
10 điểm
10%

D. Đề kiểm tra:

Trường THCS……………………………
Lớp:………………………………………….
Họ và tên:………………………………….

KIỂM TRA CHƯƠNG I
Môn: Hình học 9– Thời gian 45 phút
(Không kể phát đề)

ĐIỂM

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3.0 điểm)
Câu 1: Dựa vào hình 1. Hãy chọn câu đúng nhất:
BA2 = BC. CH B) BA2 = BC. BH
C) BA2 = BC2 + AC2 D) Cả 3 ý A, B, C đều sai.
Câu 2: Dựa vào hình 1.
Độ dài của đoạn thẳng AH bằng:
A) AB.AC B) BC.HB
C) D) BC.HC

Câu 3: Dựa vào hình 1. Hãy chọn câu đúng nhất:
A) B)
C) D) Cả ba câu A, B, C đều sai
Câu 4: Hãy chọn câu đúng nhất ?
A) sin370 = sin530 B) cos370 = sin530
C) tan370 = cot370 D) cot370 = cot530
Câu 5: Cho (ABC vuông tại A. Câu nào sau đây đúng và đầy đủ nhất ?
A) AC = BC.sinC B) AB = BC.cosC
C) Cả hai ý A và B đều đúng . D) Cả hai ý A và B đều sai .
Câu 6: Dựa vào hình 2. Hãy chọn đáp đúng nhất:

A)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.