De kiem tra chuong 1 hh 9 co ma tran – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Sau đây KHODETHI.ORG Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin tổng hợp lại bạn đọc về De kiem tra chuong 1 hh 9 co ma tran, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Ngày10/11/2012
Tiết 19 KIỂM TRA CHƯƠNG I
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
– Hiểu các hệ thức về cạnh và đường cao, các hệ thức giữa cạnh và góc của tam giác vuông; các định nghĩa sin(, cos(, tan(, cot(. Biết mối liên hệ giữa tỷ số lượng giác của 2 góc phụ nhau.
2. Kỹ năng:
– Vận dụng được các hệ thức trong tam giác vuông để giải toán và giải quyết 1 số bài toán thưc tế. Vận dụng được các tỷ số lượng giác để giải bài tập. Biết sử dụng máy tính bỏ túi để tính tỷ số lượng giác của 1 góc nhọn cho trước hoặc tìm số đo góc nhọn khi biết tỷ số lượng giác của góc đó. Biết cách “đo” chiều cao và khoảng cách trong tình huống thực tế có thể được
3. Thái độ:
– Rèn luyện ý thức tính cẩn thận, chính xác trong tính toán
II. Hình thức kiểm tra
– TNKQ + tự luận
– Học sinh làm bài tại lớp

MA TRẬN KIỂM TRA CHƯƠNG I – HÌNH HỌC 9
Cấp độ

Tên
chủ đề
(nội dung,
chương)
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

1. Những hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông
Biết được mối quan hệ giữa các cạnh và đường cao trong tam giác vuông
Hiểu được mối quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác vuông
Tính toán các yếu tố còn thiếu trong tam giác vuông

Số câu
Số điểm Tỉ lệ %
1
0,5

2
1

1
0,5
1
1

5
3

2.Tỷ số lượng giác của góc nhọn
Biết 4 tỉ số lượng giác, so sánh được hai TSLG đơn giản
Hiểu mối liên hệ giữa các TSLG , so sánh các tỉ số LG phức tạp hơn
Tính tỉ số lượng giác của góc nhọn, suy ra góc khi biết một TSLG của nó

Số câu
Số điểm Tỉ lệ %
2
1

2
1

1
1

5
3

3.Các hệ thức giữa cạnh và góc, giải tam giác vuông.
Nhận biết mối liên hệ giữa cạnh và góc trong tam giác vuông
Hiểu mối liên hệ giữa cạnh và góc trong tam giác vuông
Giải được tam giác vuông và một số đại lượng liên quan, có sử dụng các kiến thức trước đó.

Số câu
Số điểm Tỉ lệ %
1
0,5

1
1
1
0,5
1
1

1
1
5
4

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
4
2
10%
5
3
15%
5
4
55%
1
1
15%
15
10điểm
100%

Trường THCS ………………… KIỂM TRA HÌNH HỌC . Năm học: 2012 – 2013
MÔN : TOÁN . LỚP 9
Họ và tên :……………………………………………
Lớp : ……………

Điểm
Lời phê của giáo viên

Đề:
A. TRẮC NGHIỆM: (5 điểm)
Câu 1: (1 điểm) Cho hình vẽ sau:
1) Độ dài AC bằng:
A. ( 15 cm B. ( 15 cm
C. ( 15 cm D. ( Cả ba câu đều sai
2) Độ dài AH bằng:
A. ( B. ( 7,5 cm
C. ( 15 cm D. ( Cả ba câu đều sai
Câu 2: (4 điểm) Đánh dấu X vào ô vuông của câu trả lời đúng nhất trong các câu sau:
1) Kết quả của phép tính: tan 27035’ ( làm tròn đến ba chữ số thập phân) là:
A. ( 0,631 B. ( 0,723 C. ( 0,522 D. ( 0,427
2) Kết quả của phép tính sin2600 + cos2600 =
A. ( 0 B. ( 1 C. ( 2 D. ( Một đáp số khác
3) Tam giác ABC vuông tại A, có AC = 6 cm; BC = 12 cm. Số đo góc = ?
A. ( 300 B. ( 450 C. ( 600 D. ( Một đáp số khác
4) Xem hình vẽ, biết BC = 30 cm, . Độ dài cạnh AC là bao

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.