de kiem tra chuong 1 dai so co ban toan 9 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin thu thập lại quý bạn đọc về de kiem tra chuong 1 dai so co ban toan 9, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

LỚP BỒI DƯỠNG SOẠN ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN
Ngày 26, 27.3.2011 – Trường THCS Xuân Diệu

Nhóm biên soạn : Đơn vị PGD – ĐT Cái Bè

Nội dung :
1. Ma trận nhận thức
2. Ma trận đề kiểm tra
3. Bảng mô tả nội dung đề kiểm tra
4. Đề kiểm tra
5. Hướng dẫn chấm

Chủ đề
Tầm
quan trọng
%
Trọng số
Tổng điểm

Theo
ma trận
Theo thang điểm 10

1 số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông
25,0
1
25
1,5

Tỉ số lượng giác của góc nhọn
37,5
2
75
3,5

1 số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông
25,0
3
75
3,5

Ứng dụng thực tế
12,5
2
25
1,5

Tổng
100%

200
10,0

Mức độ

Chủ đề
Tỉ lệ
%
Mức độ nhận thức và hình thức câu hỏi
Tổng điểm

1
2
3
4

1. Những hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông
25
1
1,50

1,50

2. Tỉ số lượng giác của góc nhọn
37,5

2
3,50

3,50

3.
+ Các hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông
+ Ứng dụng của tỉ số lượng giác

12,5

12,5

1
1,50

2
2,00
3,50

4. Ứng dụng thực tế
12,5%

1
1,50

1,50

Tổng
100%
1
1,50
3
5,00
1
1,50
2
2,00
10,0

*************
Bài 1 : Hiểu các hệ thức lượng trong tam giác vuông để tính cạnh và đường cao.
Bài 2 : Nhận biết tỉ số lượng giác hai góc phụ nhau để so sánh các tỉ số lượng giác, giải tam giác vuông
Bài 3 : Dựa vào các hệ thức lượng trong tam giác vuông vận dụng vào chứng minh hệ thức, tính độ dài các đoạn thẳng
Vận dụng một cách thành thạo.
Bài 4 : Nhận biết các tỉ số lượng giác vào giải bài toán thực tế.

* Ghi chú :
Trong đề kiểm tra :
Bài 1, bài 2 Câu c bài 3 theo chuẩn kiến thức kỹ năng
Các câu a, b bài 3 là kiến thức nâng cao và ứng dụng thực tế
Đề kiểm tra có :
15% nhận biết – 42,5% thông hiểu – 42,5% vận dụng

ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I – HÌNH HỌC 9
HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG
Thời gian làm bài : 45 phút
(Đề bài có 01 trang)
***********
Đề bài :
Bài 1 : (1,5 điểm)
Cho tam giác ABC vuông tại A, kẻ đường cao AH, biết BH = 4, CH = 5.
Tính độ dài các đoạn AB, AC, AH.
Bài 2 : (3,5 điểm)
a) Sắp xếp các tỉ số lượng giác sau theo thứ tự tăng dần
sin240 , cos350 , sin540 , cos700 , sin780
b) Giải tam giác ABC vuông tại A biết BC = 10cm ; = 600
Bài 3 : (3,5 điểm)
Cho tam giác nhọn ABC, kẻ đường cao AH. Từ H kẻ HE vuông góc AB (E thuộc AB), kẻ HF vuông góc AC (F thuộc AC)
a) Chứng minh rằng : AE . AB = AF . AC
b) Cho AB = 3cm ; AH = 4cm. Tính AE, BE
c) Cho = 300. Tính FC
Bài 4 : (1,5 điểm)
Một cột cờ cao 7m có bóng trên mặt đất dài 4m. Tính góc (( mà tia sáng mặt trời tạo với mặt đất (làm tròn đến phút)

HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA
Bài
Câu
Nội dung chấm
Điểm chi tiết
Tổng số điểm

1
+ Hình vẽ đúng
+ BC = BH + CH = 4 + 5 = 9
+

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.