de kiem tra chuon 2 dai so 7 -t luan co ma tran hay – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại các sĩ tử về de kiem tra chuon 2 dai so 7 -t luan co ma tran hay, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Tiết : 36
Ngày soạn: /10/2012
Ngày dạy: /10/2012

Kiểm tra 45` II
I. Mục tiêu:
1-KT: Nắm được kĩ năng tiếp thu kiến thức của học sinh trong chương I
2-KN: Rèn luyện kĩ năng trình bày lời giải của bài toán.
3-: Rèn tính cẩn thận, chính xá khoa học trong quá trình giải toán.
II./ MA TRẬN ĐỀ
NỘI DUNG
NHẬN BIẾT
THÔNG HIỂU
VẬN DUNG
TỔNG

Tổng số câu
. số điểm

Đại lượng tỉ lệ thuận
Trình bày được tính chất hai đại lượng tỉ lệ thuận
Tìm ra hệ số tỉ lệ thuận. biết viết công tỉ lệ thuận.
Giải được bài toán chia một số thành Những phần tỉ lệ thuận cho trước.

1
1
1
1
1
2
3
4

Đại lượng tỉ lệ nghịch

Giải được bài toán chia một số thành Những phần tỉ lệ nghịch cho trước.

1
2
1
2

Khái niệm hàm số và đồ thị

Hiểu rõ về khái niệm f(x), f(a) với a là số cụ thể.

1
2

1
2

Đồ thị hàm số y = ax (a0)

Vẽ được đồ thị hàm số y = ax (a 0)

1
2
1
2

Tổng số câu
số điểm
1
1
2
3
3
6
6
10

III./ NỘI DUNG KIỂM TRA

Kiểm tra 45 phút -chương II
Họ và tên : ………………… Môn : Toán 7 (Đại số)
Lớp : Năm học : 2012 – 2013
Điểm
Lời phê của giáo viên

Đề bài

Câu 1: a) Nêu tính chất hai đại lượng tỉ lệ thuận.
b) Cho biết đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng x và khi x = 4 thì y = 6. Tìm hệ số tỉ lệ của y đối với x, biểu diễn y theo x.
Câu 2: Bao góc của tam giác tỉ lệ với 11, 12, 13. Tính số đo các góc của tam giác.
Câu 3: Với số tiền mua 135 mét vải loại 1 có thể mua được bao nhiêu mét vải loại 2? Biết rằng giá tiền vải loại 2 bằng 90% giá tiền vải loại 1.
Câu 4: Hàm số y = f(x) với y = 2x +3. Tính f(0); f(5); f(1,5); f().
Câu 5: Vẽ đồ thị hàm số y = 3x trên mặt phẳng tọa độ.

—————–Hết——————-

IV./ ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM
Câu
Đáp án
Số điểm

Câu 1
a) HS nêu được tính chất hai ĐLTLT.
1 điểm

b) hệ số tỉ lệ là:
k = = ; y = x
1 điểm

Câu 2
Gọi số đo các góc của tam giác là a, b, c. ta có:
và a + b + c = 1800
Tính được a = 550 ; b = 600; c = 650

1 điểm

1 điểm

Câu 3
Số mét vải và giá tiền là hai đại lượng tỉ lệ nghịch.
Gọi số mét vải loại 2 có thể mua là x (m) ta có:

1 điểm

1 điểm

Câu 4
f(0) = 2.0 + 3 = 3
f(5) = 2.5 +3 = 13
f(1,5) = 2.1,5 + 3 = 6
f() =2. + 3 = 4

0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm

0,5 điểm

Câu 5
Với x= 1 thì y = 3.1 = 3. Ta có dồ thị hàm số là đường thẳng đi qua O và A(1;3). ( HS làm đúng theo cách khác cũng đạt điểm )
Vẽ hệ trục tọa độ
Vẽ được đồ thị hàm số trên mặt phẳng tọa độ

0,5 điểm

0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.