đề kiểm tra chưng 4 môn đại số 8(cực hay) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Sau đây KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại các sĩ tử về đề kiểm tra chưng 4 môn đại số 8(cực hay), bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS Tân Tiến Ngày ……… tháng 4 năm 2009
Lớp: 8 ….. ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT
Họ và tên:. . . .. . . . . . . .. .. . . . . .. Môn: Đại số – Thời gian:45/

Điểm
Lời phê

I/TRẮC NGHIỆM:
* Điền dấu X vào ô thích hợp. (3đ)
Câu
Nội dung
Đ
S

1
Nếu a< b thì -2a < -2b

2
Nếu a + 5 b + 5 thì a b

3
phương trình x2 -3 >0 gọi phương trình nhất một ẩn

4
phương trình x – 9 < -9 có nghiệm là x < 0

5
Bất phương trình -2x – 4 0 vàbất phương trình 2x + 40 gọi làtương đương.

6
Tập nghiệm của bất phương trình là S

II/TỰ LUẬN.(7đ)
Bài 1. (1 đ)
a/ Cho m -3n +3 b/ Cho 5a – 6 < 5b – 6, hãy so sánh: a và b
Bài 2.Giải phương trình(1,5đ)
a/ b/
Bài 3. Giải bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm trên trục số.(2 đ)
a/ b/
Bài 4.Giải phương trình(1,5 đ)

Bài 5. (1 đ).Chứng tỏ rằng:
Bài làm

Nội dung kiến thức
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng

TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL

Bất đẳng thức

2
1

3
2
2
1
3
2

Bất phương trình bậc nhất 1 ẩn
1
0,5

2
1

4
3,5
3
1,5
4
3,5

Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối

1
0,5

1
1,5
1
0,5
1
1,5

Tổng
1
0,5

5
2,5

8
7
6
3
8
7

MA TRẬN

Hỏi và đáp