de kiem tra chat luong vao 10 09 – 10 Hai Duong – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Sau đây Kho_đề_thi Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin thu thập lại quý bạn đọc về de kiem tra chat luong vao 10 09 – 10 Hai Duong, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

đề khảo sát chất lượng đầu năm
trường THPT Kim Thành
Lớp 10. Môn : Toán . Năm học: 2002 – 2003
Thời gian: 150 phút
Câu I ( 3đ)
Giải phương trình : 1) (x-1) (x-2) (x-3) (x-4) = 15
2)
3) x2 (x – 2)2 + 4×2 = 12 (x-2)2
Câu II (2đ):
Cho hệ phương trình :

Giải hệ phương trình khi m =
Tìm giá trị của m để hệ có nghiệm duy nhất sao cho x – y =1
Câu III (3đ)
Cho 3 điểm A, B, C thẳng hàng theo thứ tự đó. Đường tròn tâm O thay đổi luôn đi qua B và C. Kẻ tiếp tuyến AM và AN ( M và N là các tiếp điểm). Gọi I là trung điểm của BC.
Chứng minh 4 điểm A, M, I, N nằm trên 1 đường tròn
Chứng minh rằng M và N nằm trên 1 đường tròn cố định
Chứng minh rằng tâm đường tròn qua 3 điểm O, I, J nằm trên đường thẳng cố định ( J là trung điểm của MN)
Câu IV ( 2đ)
Chứng minh bất đẳng thức:
(a + b) (b + c) (c + a ) 8(b + c – a) (c + a – b) (a + b – c ).
Với a, b, c là các số dương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.