Đề kiểm tra chất lượng lần 1 năm học 2017 – 2018 môn Toán 11 trường THPT chuyên Thái Bình

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Những bài tập mà kho đề thi Khảo sát chất lượng Toán 11 xin tổng hợp lại các sĩ tử về Đề kiểm tra chất lượng lần 1 năm học 2017 – 2018 môn Toán 11 trường THPT chuyên Thái Bình, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề kiểm tra chất lượng lần 1 năm học 2017 – 2018 môn Toán 11 trường THPT chuyên Thái Bình gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút.

Trích dẫn đề thi:
+ 3: Xét các mệnh đề sau đây:
(I): Có một và chỉ một mặt phẳng đi qua ba điểm phân biệt
(II): Có một và chỉ một mặt phẳng chứa hai đường thẳng cắt nhau
(III): Nếu hai mặt phẳng có một điểm chung thì chúng có một đường thẳng chung duy nhất đi qua điểm chung đó
(IV): Tồn tại bốn điểm không cùng thuộc một mặt phẳng
Số mệnh đề đúng là:
A. 2
B. 1
C. 3
D. 4
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push();
+ Xét các mệnh đề sau đây:
(I): Hai đường thẳng lần lượt nằm trên hai mặt phẳng song song thì song song
(II): Hai đường thẳng lần lượt nằm trên hai mặt phẳng song song thì chéo nhau
(III): Một đường thẳng bất kì nằm trên một trong hai mặt phẳng song song thì song song với mặt phẳng còn lại
(IV): Bất kì một đường thẳng nào cắt một trong hai mặt phẳng song song thì nó cũng cắt mặt phẳng còn lại
Số mệnh đề sai là:
A. 0
B. 2
C. 3
D. 1
+ Trong không gian cho ba đường thẳng a, b, c phân biệt. Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào sai?
A. Nếu a, b, c đồng phẳng, a // b và c cắt a thì c cắt b
B. Nếu a, b, c đôi một cắt nhau thì chúng đồng phẳng
C. Nếu a // b thì có duy nhất một mặt phẳng chứa cả a và b
D. Nếu a // c và b // c thì a // b

Hỏi và đáp