Đề kiểm tra chất lượng học kỳ 1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 sở GD và ĐT Lâm Đồng

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi HK1 Toán 12 xin tổng hợp lại các sĩ tử về Đề kiểm tra chất lượng học kỳ 1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 sở GD và ĐT Lâm Đồng, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề kiểm tra chất lượng học kỳ 1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 sở GD và ĐT Lâm Đồng gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án tất cả các mã đề (132, 209, 357, 485). Kỳ thi diễn ra vào ngày 18/12/2017 nhằm đánh giá chất lượng học tập môn Toán khối 12 giai đoạn HK1.

Trích dẫn đề thi:
+ Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?
A. Hình lăng trụ đứng có đáy là tam giác nội tiếp được trong một mặt cầu
B. Hình chóp S.ABCD có đáy là hình chữ nhật nội tiếp được trong một mặt cầu
C. Hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành nội tiếp được trong một mặt cầu
D. Hình hộp chữ nhật có ba kích thước phân biệt nội tiếp được trong một mặt cầu
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push();
+ Cho hàm số y = f(x) liên tục trên R và hàm số y = f'(x) có đồ thi như hình vẽ bên. Đặt g(x) = f(x) + 2x. Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. Hàm số g(x) có một điểm cực đại và một điểm cực tiểu
B. Hàm số g(x) chỉ có một điểm cực đại
C. Hàm số g(x) có một điểm cực đại và hai điểm cực tiểu
D. Hàm số g(x) chỉ có một điểm cực tiểu
+ Cho hàm số y = (x + 1)(-x^2 – 2x + 2) có đồ thị như hình vẽ. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình |x + 1|(-x^2 – 2x + 2) có 4 nghiệm thực phân biệt.
A. m < 2   B. 0 < m < 2
C. Không tồn tại m   D. 0 ≤ m < 2

Hỏi và đáp