ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ 1 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại các bạn học sinh về ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ 1, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ 1
BẮC GIANG NĂM HỌC 2016-2017
MÔN TOÁN LỚP 9
Thời gian làm bài: 90 phút
Câu 1(3,0 điểm)
1: Thực hiện các phép tính:
a)

b)
2. Tìm điều kiện của x để có nghĩa ?
3. Cho hàm số y=f(x)=. Tính f(-1);f(0);f();f(2).
Câu 2 (1,5 điểm)
1. Tìm x, biết : (với x)
2. Cho hàm số bậc nhất y = (2m-7)x+5 (1) với m . tìm giá trị của m để đồ thị hàm số (1) cắt đường thẳng y = 2x+3 tại điểm có hoành độ bằng -2.

Câu 3 (2,0 điểm)
So sánh: và 7.
Rút gọn biểu thức A= (với x>0; x).
Câu 4 (3,0 điểm)
Cho tam giác ABC cân tại A và nội tiếp đt (O). Kẻ các đường cao AH,BK. Gọi D là giao điểm thứ hai của AH và đường tròn (O).
Chứng minh bốn điểm A,B,H,K cùng thuộc một đường tròn;
Chứng minh rằng CD^2=DH . AD;
Cho BC =24cm,AC=20cm. Tính đường cao AH và bán kính đường tròn (O).
Câu 5 (0,5 điểm)
Cho x,y là hai số thực dương thỏa mãn x^3 +y^3= xy-.
Tính giá trị của biểu thức P=

Hỏi và đáp