Đề kiểm tra chất lượng giữa HK2 Toán 11 trường Tây Thụy Anh – Thái Bình

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Những bài tập mà kho đề thi Khảo sát chất lượng Toán 11 xin thu thập lại các sĩ tử về Đề kiểm tra chất lượng giữa HK2 Toán 11 trường Tây Thụy Anh – Thái Bình, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề kiểm tra chất lượng giữa HK2 Toán 11 trường Tây Thụy Anh – Thái Bình mã đề 132 gồm 4 trang với 50 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài dành cho học sinh là 90 phút, đề kiểm tra có đáp án.

Trích dẫn đề kiểm tra chất lượng giữa HK2 Toán 11:
+ Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào không đúng?
A. Hàm số y = f(x) liên tục trên khoảng (a; b) nếu nó liên tục tại a và b.
B. Hàm số y = f(x) liên tục trên khoảng (a; b) nếu nó liên tục tại mọi điểm thuộc khoảng(a; b).
C. Hàm số y = f(x) liên tục tại điểm x = a khi và chỉ khi y = f(x) liên tục bên trái và bên phải tại x = a.
D. Hàm số dạng: y = a^2 + bx + c liên tục trên R.
+ Một vi sinh đặc biệt X có cách sinh sản vô tính kì lạ, sau một giờ thì đẻ một lần, đặc biệt sống được tới giờ thứ n (n với là số nguyên dương) thì ngay lập tức thời điểm đó nó đẻ một lần ra 2n con X khác, tuy nhiên do chu kì của con X ngắn nên ngay sau khi đẻ xong lần thứ 2, nó lập tức chết. Hỏi rằng, nếu tại thời điểm ban đầu có đúng 1 con thì sau 5 giờ có bao nhiêu con sinh vật X đang sống?
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push();
+ Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào đúng?
A. Góc giữa hai đường thẳng bằng góc giữa hai véctơ chỉ phương của hai đường thẳng đó.
B. Góc giữa hai đường thẳng là góc nhọn.
C. Góc giữa hai đường thẳng a và b bằng góc giữa hai đường thẳng a và c khi b song song với c (hoặc b trùng với c).
D. Góc giữa hai đường thẳng a và b bằng góc giữa hai đường thẳng a và c thì b song song với c .

Hỏi và đáp