Đề kiểm tra chất lượng giữa HK2 Toán 10 trường Tây Thụy Anh – Thái Bình

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Nội dung bài được KHODETHI.ORG Khảo sát chất lượng Toán 10 xin thu thập lại bạn đọc về Đề kiểm tra chất lượng giữa HK2 Toán 10 trường Tây Thụy Anh – Thái Bình, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề kiểm tra chất lượng giữa HK2 Toán 10 trường Tây Thụy Anh – Thái Bình mã đề 132 gồm 4 trang với 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút,đề kiểm tra có đáp án.

Trích dẫn đề kiểm tra chất lượng giữa HK2 Toán 10:
+ Khẳng định nào sau đây là khẳng định sai ?
A. Bất phương trình ax + b < 0 có tập nghiệm là R khi a = 0 và b < 0.
B. Bất phương trình bậc nhất một ẩn luôn có nghiệm.
C. Bất phương trình ax + b < 0 vô nghiệm khi a = 0 và b ≥ 0.
D. Bất phương trình ax + b < 0 vô nghiệm khi a = 0.
+ Từ một đỉnh tháp chiều cao CD = 80m, người ta nhìn hai điểm A và B trên mặt đất dưới các góc nhìn là 72°12′ và 34°26′. Ba điểm A, B, D thẳng hàng. Tính khoảng cách AB gần đúng bằng?
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push();
+ Trong các hình chữ nhật có cùng chu vi thì:
A. Hình vuông có diện tích nhỏ nhất.
B. Không xác định được hình có diện tích lớn nhất.
C. Cả A, B, C đều sai.
D. Hình vuông có diện tích lớn nhất.

Hỏi và đáp