Đề kiểm tra chất lượng dạy – học bồi dưỡng môn Toán trường Hậu Lộc 4 – Thanh Hóa lần 1

Sau đây kho đề thi Đề thi thử môn Toán xin tổng hợp lại các bạn học sinh về Đề kiểm tra chất lượng dạy – học bồi dưỡng môn Toán trường Hậu Lộc 4 – Thanh Hóa lần 1, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề kiểm tra chất lượng dạy – học bồi dưỡng trường THPT Hậu Lộc 4 – Thanh Hóa lần 1 gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, có đáp án, toàn bộ tài liệu gồm 7 trang.

Trích một số bài toán trong đề thi:
1. Một khu rừng có trữ lượng gỗ 4.10^5 mét khối. Biết tốc độ sinh trưởng của các cây ở khu rừng đó là 4% mỗi năm. Hỏi sau 5 năm, khu rừng đó sẽ có bao nhiêu mét khối gỗ.
2. Một tấm nhôm hình chữ nhật có hai kích thước là a và 2a (a là độ dài có sẵn). Người ta cuốn tấm nhôm đó thành một hình trụ. Nếu hình trụ được tạo thành có chiều dài đường sinh bằng 2a thì bán kính đáy bằng?
3. Một trang chữ của một quyển sách tham khảo Văn học cần diện tích 384 cm2. Biết rằng trang giấy được canh lề trái là 2cm, lề phải là 2 cm, lề trên 3 cm và lề dưới là 3 cm. Trang sách đạt diện tích nhỏ nhất thì có chiều dài và chiều rộng là?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.