de kiem tra chat luong dau nam – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Những bài tập mà Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại các bạn học sinh về de kiem tra chat luong dau nam, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

phòng giáo dục và đào tạo Ứng Hòa
đề kiểm tra khảo sát chất lương đầ năm cấp thcs
năm học 2013-2014
môn:toán
Trắc nghiệm
Chọn đáp án đúng cho các câu sau
Câu 1.kết quả phân tích đa thức:
X(x+1)-(x+y)
a.(x+y)(x-1)
b.(x+y)(x+1)
c.(x-y)(x-1)
d.(x-y)(x-1)
câu 2 :hai đường chéo của hình thoi có độ dài là 6cm và 8cm .cạnh của hình thoi đó có độ dài ?
a.5,29cm b.5cm c.7cm d.6,92cm
câu 3 :phương trình (2x-4)(2x-1)=0 có tập nghiệm là :
a.1 b.2 ;1/2 c.2 d.-1 ;2
câu 4 : cho a

Hỏi và đáp