DE KIEM TRA C3 HINH 9(CO MA TRAN) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Những bài tập mà Kho_đề_thi Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin tổng hợp lại các sĩ tử về DE KIEM TRA C3 HINH 9(CO MA TRAN), bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Tiết 57 Kiểm TRA chương iii
………………Hình 9…………………
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: Kiểm tra mức độ nắm kiến thức trong chương 3 của học sinh.
2. Kỹ năng: Học sinh biết suy luận, tư duy và trình bày bài làm
3. Thái độ: Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, nghiêm túc
II. Hình thức kiểm tra. Trắc nghiệm hoàn toàn
III. Ma trận kiểm tra.

Mức độ

Chủ đề

Nhận biết

Thông hiểu
Vận dụng

Tổng

Mức độ thấp
Mức độ cao

Góc ở tâm.
Số đo cung(2tiết)

Hiểu được khái niệm góc ở tâm, số đo của một cung
Ứng dụng giải được bài tập và một số bài toán thực tế

Số câu
Số điểm Tỉ lệ %

1
0,5 5%
1
0,5 5%

2
1 10%

Liên hệ giữa cung và dây
(3tiết)

Nhận biết mqh giữa cung và dây để so sánh đc hai cung theo hai dây tương ứng và ngc lại

Vận dụng đc định lý để giải bài tập

Số câu
Số điểm Tỉ lệ %

2
1 10%

1
0,5 5%
3
1,5 15%

Góc tạo bởi hai cát tuyến của đường tròn
(4tiết)

Nhận biết đc góc tạo bởi tt và dây, góc có đỉnh bên trong, ngoài đt biết cách tính sđo các góc trên
Hiểu đc kn góc nội tiếp, mlh giữa góc nộimtiếp và cung bị chắn

Vận dung các định lý, hệ quả để giải bài tập

Số câu
Số điểm Tỉ lệ %

3
1,5 15%
1
0,5 5%

1
0,5 5%
5
2,5 25%

Cung chứa góc
(3tiết)

Hiểu bài toán quỹ tích “cung chứa góc”
Vận dung để giải bài toán cơ bản

Số câu
Số điểm Tỉ lệ %

2
1 10%
1
0,5 5%

3
1,5 15%

Tứ giác nội tiếp
(3tiết)

Hiểu được định lý thuận và đảo về tứ giác nội tiếp
Vận dụng vàochứng minh đc t.g.n.tiếp

Số câu
Số điểm Tỉ lệ %

2
1 10%
2
1 10%

4
2 20%

Công thức tính độ dài đường tròn,diện tích hình tròn. Giới thiệu hình quạt tròn và công hức tính diện tớch hình quạt tròn
(3tiết)_

Vận dụng ct tính độ dài đường tròn, cung tròn, diện tích hình tròn, hình quạt tròn để giải bài t

Số câu
Số điểm Tỉ lệ %

1
0,5 5%
1
0,5 5%

1
0,5 5%
3
1,5 15%

Số câu
Số điểm Tỉ lệ %

6
3,0 30%
7
3,5 35%
7
3,5 35%
20
10 100%

Đề ra . Hãy điền một chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất vào bảng cho sẵn ở cuối đề ra.
Câu 1. Từ 12 giờ đến 3 giờ, kim giờ quay được một góc ở tâm là:
A. 90 B. 60 C. 45 D. 120
Câu 2. Cho hình vẽ bên,biết . Số đo cung nhỏ MB bằng:
. A. 90 B. 120 C. 45 D. 60
Câu 3. Cho (O) và hai dây AB và CD
a, Nếu AB = CD thì
A. > B. < C. D. =
b, Nếu > thì
A. AB = CD B. AB CD C. AB > CD D. AB < CD
Câu 4. Cho (O) đường kính MN, dây AB vuông góc với MN tại H.
Biết OB = 5 cm, OH = 3 cm. Dây AB có độ dài bằng:
A. 8 cm B. 12 cm C. 14 cm D. 4 cm
Câu 5. Cho hình vẽ bên
a, Số đo góc CMD bằng:
A. B.
C. D.
b, Số đo góc DNB bằng:
A. B.
C. D.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.