ĐỀ KIỂM TRA C II-Có ma trận và dáp án(Sưu tầm) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Những bài tập mà Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại các sĩ tử về ĐỀ KIỂM TRA C II-Có ma trận và dáp án(Sưu tầm), nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Ngày giảng:
Lớp 8A: ……../12/2011
Lớp 8c: ……../12/2011
Tiết 37
KIỂM tra chương II

I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: HS nắm kĩ: Tính chất cơ bản của phân thức; các phép tính cộng, trừ, nhân.chia các phân thức; biết biến đổi các biểu thức hữu tỉ.
2. Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng tính toán hợp lí, vận dụng được kiến thức đã học để làm bài tập.
3. Thái độ: Rèn luyện tư duy độc lập suy nghĩ, tính sáng tạo trong làm bài ,tính trung thưc của HS
II. CHUẨN BỊ
Chuẩn bị của thầy: – Ma trận đề kiểm tra – Đề kiểm tra
Chuẩn bị của trò : Ôn tập : Tính chất cơ bản của phân thức; các phép tính cộng, trừ, nhân.chia các phân thức; biến đổi các biểu thức hữu tỉ.
III. Các hoạt động dạy và học:
1/ Ổn định tổ chức
Lớp: 8A: Tổng:……/31 .Vắng:…….………..….………..….………..
Lớp: 8C: Tổng:……/33 .Vắng:…….………..….………..….………..
2. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
Cấp độ

Chủ đề
Nhận biêt
Thông hiểu
Vận dung
Cộng

Cấp độ Thấp
Cấp độ Cao

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

1. Phân thức- ĐKXĐ của phân thức. Tính chất cơ bản phân thức.
Nhận biết được một phân thức.

Tìm được ĐKXĐ của một phân thức.

Số câu hỏi : 1
Số điểm : 0.5
Tỉ lệ % : 5%
1(C1,)
0,5
5%

1
0,5
5%

2. Rút gọn – Qui đông mẫu thức.

Biết vận dụng qui tắc thực hiện các phép rút gọn và qui đồng.
Vận dụng qui tắc để phối hợp thực hiện các phép cộng, trừ, nhân, chia.

Số câu hỏi : 1
Số điểm : 1.5
Tỉ lệ % : 15%

1(C2b)
1.5
15%

1
1,5
15%

3. Phép công, trừ, nhân, chia phân thức. ( 5 tiết )
Nhận biết được các phép tính đơn giản
Thực hiện được các phép tính đơn giản
Phối hợp thực hiện các phép tính về cộng, trừ, nhân, chia.

Số câu hỏi : 7
Số điểm : 5
Tỉ lệ % : 50
3(C2,5,6)
1,5
5%

1(C4)
0.5
5%

3(C1a,b,c)
3
30%

7
5
50%

Biến đổi biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức.( 2 tiết )

Biết phối hợp thực hiện các phép tính về cộng, trừ, nhân, chia.
Tìm ĐKXĐ khi biến đổi biểu thức hữu tỉ, tìm giá trị của phân thức.
Tìm điều kiện để biểu thức có giá trị nguyên

Số câu hỏi : 3
Số điểm : 3
Tỉ lệ % : 30%

1(C3)
0,5
5%
1(C2a)
1.5
15%

1(C3)
1
10%
3
3
30%

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
4
2
20%
3
2.5
25%
4
4,5
45%
1
1,0
10%
12
10
100%

3/ĐỀ:
I. TRẮC NGHIỆM: (3điểm)
Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước kết quả đúng trong các câu sau
Câu 1: Biến đổi phân thức thành phân thức có tử là 12×2 + 9x thì khi đó mẫu thức là:
A.3×3 + 15 B.3×3 – 15 C.3×3 + 15x D. 3×3 – 15x
Câu 2: Cho đẳng thức: . Đa thức phải điền vào chỗ trống là:
A. B. C. D.
Câu 3: Điều kiện cuả x để phân thức có giá trị xác định là :
A. x 1 B. x = 1 C. x 0 D. x = 0

Câu 4: Thực hiện phép tính: ta được kết quả là:
A. B. C

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.