de kiem tra 45ph dai 8 chuong 2 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Sau đây KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về de kiem tra 45ph dai 8 chuong 2, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS Hải phú Bài kiểm tra 45 phút
Họ và tên : …………………………. Môn : Đại 8
Lớp : ………………..
Điểm
Nhận xét bài làm của giáo viên

I . Trắc nghiệm khách quan : HS chọn câu đúng A ; B ; C ; D ghi vào phần bài làm
Câu 1 : ( x + 2 ) ( x – 2 ) – ( x – 3 ) ( x + 1 ) =

A . x +1 B . 2x –1 C . 2x + 1 D . x –1
Câu 2 : Phân thức được rút gọn thành:
A. B. C. D.

Câu 3 : Phân thức nghịch đảo của phân thức là :
A. 1 – 2x B. 2x – 1 C. D.
Câu 4 : Kết quả phép tính bằng :
A. B. C. D.

II . Nội dung bài :
1. Tìm đa thức A . Biết :
2. Tính giá trị của C = tại : x = 5

3. Cho biểu thức M =
a/ Tìm điều kiện để biểu thức M có nghĩa ?
b/ Rút gọn biểu thức M ? c/ Tìm x để M có giá trị nguyên ?
d/ Tìm giá trị của M tại x = -2 e/ Với giá trị nào của x thì M bằng 5 ?
Bài làm
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Trường THCS Hải phú Bài kiểm tra 45 phút
Họ và tên : …………………………. Môn : Đại 8
Lớp : ………………..
Điểm
Nhận xét bài làm của giáo viên

I . Trắc nghiệm khách quan : HS chọn câu đúng A ; B ; C ; D ghi vào phần bài làm
Câu 1 : ( x + 2 ) ( x – 2 ) – ( x – 3 ) ( x + 1 ) =

A . x +1 B . 2x + 1 C .2x –1 D . x –1
Câu 2 : Phân thức được rút gọn thành:
A. B. C. D.

Câu 3 : Phân thức nghịch đảo của phân thức là :
A. B. 2x – 1 C. 1 – 2x D.
Câu 4 : Kết quả phép tính bằng :
A. B. C. D.

II . Bài tập :
1. Tìm đa thức A . Biết :
2. Tính giá trị của C = tại : x = 5

3. Cho biểu thức M =
a/ Tìm điều kiện để biểu thức M có nghĩa ?
b/ Rút gọn biểu thức M ? c/ Tìm x để M có giá trị nguyên ?
d/ Tìm giá trị của M tại x = -2 e/ Với giá trị nào của x thì M bằng 5 ?
Bài làm
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Trường THCS Hải phú Bài kiểm tra 45 phút
Họ và tên : …………………………. Môn : Đại 8
Lớp : ………………..
Điểm
Nhận xét bài làm của giáo viên

I . Trắc nghiệm khách quan : HS chọn câu đúng A ; B ; C ; D ghi vào phần bài làm
Câu 1 : (x – 3)(x + 3) – (x – 3)2 =

A . 6(x – 1 ) B . 6(x – 3) C . 2x + 1 D . 6 (x +1)
Câu 2 : Phân thức đối của phân thức là :
A. B. C. D.
Câu 3 : Kết quả phép tính bằng :
A. B. C. D.
Câu 4 : Phân thức nghịch đảo của phân thức là :
A. B. C. D. 1 – 2x
II . Nội dung bài :
1. Tìm đa thức A . Biết :
2. Tính giá trị của C = tại : x = 5
3. Cho biểu thức M =
a/ Tìm điều kiện để biểu thức M có nghĩa ?
b/ Rút gọn biểu thức M ? c/ Tìm x để M có giá trị nguyên ?
d/ Tìm giá trị của M tại x = – 5 e/ Với giá trị nào của x thì M bằng 5 ?
Bài làm
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Trường THCS Hải phú Bài kiểm tra 45 phút
Họ và tên : …………………………. Môn : Đại 8
Lớp : ………………..
Điểm
Nhận xét

Hỏi và đáp