de kiem tra 45 phut so hoc 6 (bai 2) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại bạn đọc về de kiem tra 45 phut so hoc 6 (bai 2), nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Điểm
Lời phê của giáo viên

Bài 1: Trong Những số sau: 3455; 7560; 820440; 265708; 591120
Những số nào chia hết cho 2
Những số nào chia hết cho 3
Những số nào chia hết cho 5
Những số nào chia hết cho 9
Những số nào chia hết cho cả 2 và 5
Những số nào chia hết cho cả 3 và 9
Những số nào chia hết cho cả 2; 3; 5; và 9
Bài 2. cho các số sau: 2130; 2250; 4500; 5250
Tìm UCLL của các số trên?
Tìm BCNN của các số trên?
Bài 3: Xét xem BCNN gấp mấy lần ƯCLL
120; 240; 360
Bài 4: một đội văn nghệ có 126 nam, 108 nữ được chia đèu vào các tổ để đi biểu diễn
Hỏi có bao nhiêu cách chia tổ?
Chia được nhiều nhất bao nhiêu tổ? khi đó mỗi tổ có bao nhiêu nam? Bao nhiêu nữ?
Bài 5: Tim x, biết

Hỏi và đáp