Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 chương 3 trường THPT Long Khánh – Đồng Nai

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Kiểm tra Hình học 10 chương 3 xin tổng hợp lại bạn đọc về Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 chương 3 trường THPT Long Khánh – Đồng Nai, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 chương 3 trường THPT Long Khánh – Đồng Nai gồm 04 mã đề, mỗi mã đề được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm khách quan kết hợp với tự luận, trong đó phần trắc nghiệm gồm 20 câu, chiếm 70% số điểm, phần tự luận gồm 3 câu, chiếm 30% số điểm, nội dung kiểm tra thuộc chủ đề phương pháp tọa độ trong mặt phẳng Oxy, đề kiểm tra có đáp án và lời giải chi tiết.

Trích dẫn đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 chương 3 trường THPT Long Khánh – Đồng Nai:
+ Viết phương trình tổng quát của đường thẳng cắt các trục tọa độ lần lượt tại hai điểm A và B sao cho tam giác OAB có trọng tâm là điểm G (1;3) với O là gốc tọa độ. Tính diện tích tam giác OAB.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push();
+ Cho đường tròn (C): x^2 + y^2 – 2x + 6y + 8 = 0 và đường thẳng d: x + y + 4 = 0. Phương trình tiếp tuyến của đường tròn (C) và song song với đường thẳng d là?
+ Xác định vị trí tương đối của hai đường thẳng d1: 2x – 3y + 2 = 0 và d2: 6x + 4y – 3 = 0.
A. Song song. B. Vuông góc.
C. Trùng nhau. D. Cắt nhưng không vuông góc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.