Đề kiểm tra 45 phút Giải tích 12 chương 1 (Hàm số) năm học 2017 – 2018 trung tâm GDTX – HN Bắc Giang

Những bài tập mà kho đề thi Kiểm tra Giải tích 12 chương 1 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về Đề kiểm tra 45 phút Giải tích 12 chương 1 (Hàm số) năm học 2017 – 2018 trung tâm GDTX – HN Bắc Giang, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề kiểm tra 45 phút Giải tích 12 chương 1 (Hàm số) năm học 2017 – 2018 trung tâm GDTX – HN Bắc Giang gồm 2 mã đề, mỗi đề gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm.

Trích dẫn đề kiểm tra:
+ Cho hàm số y = x^3 + 3x – 1
A. Hàm số nghịch biến trên khoảng (-1; 1)
B. Hàm số luôn đồng biến trên R
C. Hàm số đồng biến trên khoảng (-1; 1)
D. Hàm số có hai điểm cực trị
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push();
+ Cho hàm số y = x^4 – 2x^2 + 1
A. Hàm số có 1 điểm cực trị
B. Nghịch biến trên khoảng (-∞; -1) và (0; 1)
C. Nghịch biến trên khoảng (0; +∞)
D. Hàm số đạt cực tiểu tại x = 0
+ Giá trị của tham số m để hàm số y = -2x^3 + 3mx^2 + 3x – 1 đạt cực tiểu tại x = 2 là:
A. không có
B. m = -7/4
C. m = 7/4
D. m < 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.