Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 chương 1 năm 2018 – 2019 trường THPT Đoàn Thượng – Hải Dương

Sau đây kho đề thi Kiểm tra Đại số 10 chương 1 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 chương 1 năm 2018 – 2019 trường THPT Đoàn Thượng – Hải Dương, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 chương 1 năm 2018 – 2019 trường THPT Đoàn Thượng – Hải Dương gồm 2 đề chẵn và lẻ, mỗi đề gồm 4 bài toán tự luận, học sinh làm bài trong 1 tiết học, đề nhằm kiểm tra nội dung kiến thức mệnh đề và tập hợp mà học sinh vừa học xong, đề thi có lời giải chi tiết.

Trích dẫn đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 chương 1 năm 2018 – 2019 trường THPT Đoàn Thượng – Hải Dương:
+ Xét tính đúng, sai và lập mệnh đề phủ định của mỗi mệnh đề sau.
a) Với mọi n thuộc N: 4n^2 chia hết cho n.
b) Với mọi n thuộc R: x^2 – 6x + 10 > 0.
c) Tồn tại x thuộc Q: x^2 – 7 khác 7x.
d) Tổng ba góc của một tam giác bằng 180 độ.
e) 9 là số vô tỉ.
f) Paris là thủ đô của nước Pháp.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push();
+ Cho hai tập hợp A = [a; a + 1], B = [b; b + 2]. Các số a và b thỏa mãn điều kiện gì để A ∩ B = Φ.
+ Cho các tập hợp: A = -3; 5; 6, B = x ∈ R: x^2 – 4x – 5 = 0, C = x ∈ R: (x – 2)(x^2 + 5x – 6) = 0.
1. Viết tập hợp B và C dưới dạng liệt kê các phần tử. Tìm A ∩ B, A ∪ C.
2. Tìm (A ∪ B)C, (AB) ∩ C.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.