ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT CHƯƠNG III ĐẠI SỐ 8 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Nội dung bài được Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại các sĩ tử về ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT CHƯƠNG III ĐẠI SỐ 8, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐÈ KIỂM TRA CHƯƠNG IV ĐẠI SỐ 8
Bài 1 (2 điểm): Cho a >b, hãy so sánh:
a) 3a – 2 và 3b – 2 b) 5 – 7a và 5 – 7b
Bài 2: (2điểm) Giải các bất phương trình sau
a/ 3x – 2(x + 1) > 5x + 4(x – 6);
b/ .
Bài 3: (2điểm)
a/ Tìm giá trị của x để giá trị của biểu thức: lớn hơn giá trị của biểu thức:
b/ Tìm y sao cho giá trị của biểu thức (y + 2)2 không lớn hơn giá trị của biểu thức:
y2 – 6.
Bài 4: (2điểm) Giải phương trình Giải phương trình sau:
.

Bài 5: (2điểm)
a/ Cho a, b là các số dương, chứng tỏ: , dấu bằng xảy ra khi nào.
. b/ Chứng minh bất đẳng thức a2 + b2 + 2 2(a + b ) .

Hỏi và đáp