Đề kiểm tra 45 phút chương 1 Giải tích 12 năm 2018 – 2019 trường THPT Bến Tre – Vĩnh Phúc

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Những bài tập mà KHODETHI Kiểm tra Giải tích 12 chương 1 xin tổng hợp lại bạn đọc về Đề kiểm tra 45 phút chương 1 Giải tích 12 năm 2018 – 2019 trường THPT Bến Tre – Vĩnh Phúc, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề kiểm tra 45 phút chương 1 Giải tích 12 năm 2018 – 2019 trường THPT Bến Tre – Vĩnh Phúc gồm 4 trang với 20 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài 45 phút, nội dung kiểm tra thuộc chủ đề hàm số và đồ thị, đề kiểm tra có đáp án.

Trích dẫn đề kiểm tra 45 phút chương 1 Giải tích 12 năm 2018 – 2019 trường THPT Bến Tre – Vĩnh Phúc:
+ Cho hàm số y = |x^3 – 3x – 2| có đồ thị như hình vẽ. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?
A. Đồ thị hàm số y = f(x) chỉ có điểm cực tiểu và không có điểm cực đại.
B. Đồ thị hàm số y = f(x) có một điểm cực tiểu và một điểm cực đại.
C. Đồ thị hàm số y = f(x) có bốn điểm cực trị.
D. Đồ thị hàm số y = f(x) có một điểm cực đại và hai điểm cực tiểu.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push();
+ Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?
+ Tìm các giá trị của tham số m để đồ thị hàm số: y = x^4 – 2mx^2 + 2m + m^4 có ba điểm cực trị là ba đỉnh của một tam giác đều.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Hỏi và đáp