Đề kiểm tra 45 phút chương 1 Đại số và Giải tích 11 năm 2018 – 2019 trường Bến Tre – Vĩnh Phúc

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Kiểm tra ĐS và GT 11 chương 1 xin tổng hợp lại các sĩ tử về Đề kiểm tra 45 phút chương 1 Đại số và Giải tích 11 năm 2018 – 2019 trường Bến Tre – Vĩnh Phúc, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề kiểm tra 45 phút chương 1 Đại số và Giải tích 11 năm 2018 – 2019 trường Bến Tre – Vĩnh Phúc gồm 2 trang với 18 câu hỏi trắc nghiệm khách quan và 2 bài toán tự luận, thời gian làm bài 45 phút, nội dung kiểm tra thuộc chủ đề hàm số lượng giác và phương trình lượng giác, đề kiểm tra có đáp án và lời giải chi tiết.

Trích dẫn đề kiểm tra 45 phút chương 1 Đại số và Giải tích 11 năm 2018 – 2019 trường Bến Tre – Vĩnh Phúc:
+ Mệnh đề nào sau đây sai ?
A. Hàm số y = sinx tuần hoàn với chi kì 2π.
B. Hàm số y = cosx tuần hoàn với chi kì 2π.
C. Hàm số y = cotx tuần hoàn với chi kì 2π.
D. Hàm số y = tanx tuần hoàn với chi kì π.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push();
+ Phương trình cos2x + 5cosx + 3 = 0 có tập nghiệm được biểu diễn bởi bao nhiêu điểm trên đường tròn lượng giác?
+ Với giá trị nào của m thì phương trình lượng giác msinx + cosx = √5 có nghiệm.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.