đề kiểm tra 45′ môn hình học lớp 6 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 6

Nội dung bài được Kho_đề_thi Đề thi Toán Hình học lớp 6 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về đề kiểm tra 45′ môn hình học lớp 6, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Họ và tên:………………….. Thứ ngày tháng năm 2008
Lớp:…….

Đề kiểm tra: 45’
Môn : Hình học lớp 6 ( bài số 1 học kì II)

Điểm Lời phê của thầy cô giáo

I.Trắc nghiệm khách quan:(4 điểm)
Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng tư` câu 1 đến câu 8
Câu 1. Góc bẹt là góc có số đo:
A,Bằng 900 B; Bằng 1000 C; Bằng 450 D; Bằng 1800
Câu 2. ở hình vẽ bên ta có góc CAB là:
A,Góc tù ; B,Góc vuông
C, Góc bẹt ; D, Góc nhọn

Câu 3:Khi nào ta có ( x0y +( y0z = ( x0z?
A, Tia 0x nằm giữa hai tia 0y và 0z B, Tia 0y nằm giữa hai tia 0x và 0z C, Tia 0z nằm giữa hai tia 0x và 0y D ,Kết quả khác
Câu 4: Trên hình vẽ bên ,góc X có số đo độ bằng :
A, 60o ; B, 70o
C, 50o ; D,40o

Câu 5: ở hình bên, biết ( BOC bằng 450, ( AOC bằng 320. Khi đó ( BOC bằng
130 C. 230
770 D. 870

Câu 6: Tia phân giác của một góc là:
Tia nằm giữa hai cạnh của góc
Tia tạo với 2 cạnh của góc 2 góc bằng nhau
Tia nằm giữa 2 cạnh của góc và tạo với 2 cạnh của góc 2 góc bằng nhau
Cả A,B,C đều đúng
Câu 7:Điểm M thuộc đường tròn(O;1,5 cm).Khi đó
A. OM = 1,5 B. OM >1,5
C. OM < 1,5 C. Không xác định được độ dài OM
Câu 8: Khẳng định nào sai với hình vẽ bên
AD là cạnh chung của 2 ( ACD và ( ABD
Có 3 tam giác
Có 6 đoạn thẳng
Có 7 góc

I. Phần trắc nghiệm tự luận:
Câu 1: Cho hai tia Oy, Oz nằm trên cùng nửa mặt phẳng có bờ là tia Ox sao cho ( xOy = 800 , ( xOz = 300. Gọi Om là tia phân giác của góc yOz. Tính ( xOm.
Câu 2: Cho hai điểm A,B cách nhau 3 cm. Vẽ đường tròn(A;2,5 cm) và đường tròn (B;1,5 cm). Hai đường tròn này cắt nhau tại C và D.
A, Tính CA, DB.
B, Đường tròn (B;1,5 cm) cắt AB tại I. I có là trung điểm của AB không?Tại sao?
……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.