De kiem tra 45′ – Hinh 6 – tuan 32 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 6

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Hình học lớp 6 xin tổng hợp lại bạn đọc về De kiem tra 45′ – Hinh 6 – tuan 32, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS Nam Hồng
Lớp 6…
Họ và tên:…………………………………….
Bài kiểm tra môn toán hình- tiết 32
Thời gian 45 phút

Điểm
Lời phê của cô giáo

Đề bài
I. Trắc nghiệm (4,0 điểm): Em hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Nếu ta có thì:
a) Tia Ox nằm giữa hai tia còn lại.
b) Tia Oy nằm giữa hai tia còn lại.

c) Tia Oz nằm giữa hai tia còn lại.
d) Tia nào nằm giữa hai tia còn lại cũng đúng.

Câu 2: Hai góc phụ nhau là hai góc:
a) Có tổng số đo là 900
b) Có tổng số đo là 1800

c) Kề nhau và có tổng số đo là 900
d) Kề nhau và có tổng số đo là 1800

Câu 3: Khi Oz là tia phân giác của góc xOy ta có:
a)
b)

c)
d) Cả ba câu trên đều đúng.

Câu 4: Tìm câu sai.
a) Mỗi góc (trừ góc bẹt) chỉ có một tia phân giác.
b) Góc bẹt có hai tia phân giác.

c) Góc có số đo bằng 1800 có hai tia phân giác.
d) Mỗi góc đều có hai tia phân giác.

Câu 5: Biết , ta có:
a) Tia Ox là tia phân giác của góc yOz.
b) Tia Oy là tia phân giác của góc yOz.

c) Tia Oz là tia phân giác của góc yOz.
d) Cả ba câu trên đều sai.

Câu 6: Để đo góc trên mặt đất một cách chính xác ta dùng dụng cụ:
a) Thước đo góc thường sử dụng khi vẽ góc.
d) Dây dọi.

c) Giác kế.
d) Giác kế và dây dọi.

Câu 7: Hình gồm các điểm cách O một khoảng bằng 4 cm là:
a) Hình tròn tâm O bán kính 4 cm.
b) Đường tròn tâm O bán kính 4 cm.

c) Đường tròn tâm O đường kính 4 cm.
d) Hình tròn tâm O đường kính 4 cm.

Câu 8: Hình vẽ bên có bao nhiêu tam giác?
a) 6 tam giác.
b) 5 tam giác.
c) 4 tam giác.
d) 3 tam giác.
II. Tự luận (6,0 điểm)
Câu 1 (5 điểm): Trên nửa mặt phẳng bờ là tia Ox, vẽ hai tia Oy, Oz sao cho
a) Tính góc yOz
b) Vẽ các tia Om và On lần lượt là tia phân giác của các góc xOy, yOz. Tính góc mOn?
Câu 2 (1 điểm)
Chứng tỏ rằng hai góc kề bù không thể cùng nhọn.
Bài làm
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.