đề kiểm tra 45′ chương 4 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Những bài tập mà Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại quý bạn đọc về đề kiểm tra 45′ chương 4, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Phòng GD&ĐT Hồng bàng
TRường thcs quán toan

MA TRẬN KIỂM TRA CHƯƠNG IV – ĐẠI SỐ 7
Cấp độ

Tên chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

Biểu thức đại số, giá trị của một biểu thức
Biết cách trình bày bài toán tính giá trị biểu thức đại số

Vận dụng tính giá trị biểu thức đại số

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

1
1,0
10%

1
1,0
10%

1
2,0
20%

Đơn thức

Biết cách thu gọn đơn thức, tìm bậc, tìm hệ số của đơn thức

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

1
1,5
15%

1
1,5
15%

Đa thức
Nhận biết nghiệm của đa thức một biến
Biết cách tìm nghiệm của đa thức một biến
Vận dụng được các bước tính tổng, hiệu của các đa thức để tìm đa thức và thực hiện các phép tính với các đa thức
Vận dụng được kiến thức về đa thức đồng nhất để tìm hệ số của các đa thức

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

2
1,5
15 %

2
1,5
15%

2
2,5
25%

1
1,0
10%
7
4,5
45%

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
3
2,5
25%
3
3,0
30%
4
4,5
45%
10
10,0 100%

Phòng GD &ĐT HồNG BàNG
Trường thcs Quán toan
ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG IV MÔN ĐẠI SỐ 7
NĂM HỌC 2013-2014
Thời gian: 45’ (Không kể thời gian giao đề)

Câu 1 (2, 5đ). Cho đơn thức:
a) Thu gọn đơn thức, tìm bậc và hệ số của đơn thức đó.
b) Tính giá trị của đơn thức tại x = 1; y = – 1; z = 2
Câu 2 (2, 5đ).
a) Tìm đa thức M, biết: M + (x2y – 2xy2 + xy + 1) = x2y + xy2 – xy – 1
b) Tính giá trị của đa thức M, biết x = 1; y = 2
Câu 3 (2đ). Cho hai đa thức: P(x) = 6×4 + 3×2 + 5 ; Q(x) = 4×4 – 6×3 +7×2 – 9.
a) Tính P(x) + Q(x);
b) Chứng tỏ rằng đa thức P(x) không có nghiệm.
Câu 4 (2,0 đ).
1. Tìm nghiệm của đa thức sau:
a) x + 5 ; b) x2 – 2x
2. Chứng tỏ rằng x = là nghiệm của đa thức P(x) = 2×2 – x – 1
Câu 5 (1,0đ). Cho A(x) = ax3 + 4x 3 – 4x + 8
B(x) = x3 – 4bx + c – 3 (trong đó a, b, c là các hằng số)
Xác định các hệ số a, b, c để A(x) = B(x).

Phòng GD &ĐT HồNG BàNG
Trường thcs Quán toan
ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG IV MÔN ĐẠI SỐ 7
NĂM HỌC 2013-2014
Thời gian: 45’ (Không kể thời gian giao đề)

Câu 1 (2, 5đ). Cho đơn thức:
a) Thu gọn đơn thức, tìm bậc và hệ số của đơn thức đó.
b) Tính giá trị của đơn thức tại x = 1; y = – 1; z = 2
Câu 2 (2, 5đ).
a) Tìm đa thức M, biết: M + (x2y – 2xy2 + xy + 1) = x2y + xy2 – xy – 1
b) Tính giá trị của đa thức M, biết x = 1; y = 2
Câu 3 (2đ). Cho hai đa thức: P(x) = 6×4 + 3×2 + 5 ; Q

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.