de kiem tra 24 tuan toan 8 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại bạn đọc về de kiem tra 24 tuan toan 8, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GD LÝ NHÂN
Trường THCS Vĩnh Trụ
KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG 24 TUẦN
NĂM HỌC 2015-2016
MÔN : TOÁN- LỚP 8 (Thời gian 90 phút )

ĐỀ BÀI
Câu 1. Giải các phương trình sau:
a) 2×2 + x = 0 b) 3(x – 5) = x – 7 c) (x + 2)(7x- 3) = 0
d) e)
Câu 2. Cho phương trình: (m – 1)x + 3 = 2m – 5 (1)
a) Tìm điều kiện của m để phương trình (1) là phương trình bậc nhất một ẩn.
b) Với giá trị nào của m thì phương trình (1) tương đương với phương trình:
2x + 5 = 3(x + 2) – 1 (2).
Câu 3. Một người đi xe máy từ A đến B với vận tốc 40 km/h. Lúc về, người đó đi với vận tốc 30 km/h nên thời gian về nhiều hơn thời gian đi là 45 phút. Tính quãng đường AB.
Câu 4. Cho ABC vuông tại A, có AB = 12 cm, AC = 16 cm. Kẻ đường cao AH (HBC)
a) Chứng minh: AB.AC = AH.BC bằng hai cách.
b) Tính độ dài các đoạn thẳng BC, AH, BH.
c) Trong ABC kẻ phân giác AD (DBC). Trong ADB kẻ phân giác DE (EAB); trong ADC kẻ phân giác DF (FAC).
Chứng minh rằng:
Câu 5. Cho các số dương x và y thỏa mãn
Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức A = x + y
————-Hết———–

PHÒNG GD LÝ NHÂN
Trường THCS Vĩnh Trụ
HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM
MÔN : TOÁN- LỚP 8
NĂM HỌC 2015-2016

Câu
Đáp án
Điểm

1

(3đ)
a) (0,5đ) x(2x + 1) = 0
x = 0 hoặc x = -1/2
Vậy tập nghiệm của phương trình là S = 0; -1/2

b) ( 0,5đ) 3x – 15 = x – 7
3x – x = 15 – 7
2x = 8
x = 4
Vậy tập nghiệm của phương trình là S = 4
c) (0,5đ)
Vậy tập nghiệm của phương trình là S = – 2; 3/7

d) (0,75đ) ĐKXĐ: x – 1; x 2
Quy đồng khử mẫu ta được
2(x – 2) – (x + 1) = 3x – 11
2x – 4 – x – 1 = 3x – 11
– 2x = – 6
x = 3 (thỏa mãn ĐKXĐ)
Vậy tập nghiệm của phương trình là S = 3
e) (0,75đ)

00 vì
Vậy phương trình có nghiệm x = 5
0,25

0,25

0,25

0,25

0,25
0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25
0,25

2
(1,5đ)

a) (0,75đ) – Pt (1) (m – 1)x – 2m + 5 = 0
– Pt (1) là phương trình bậc nhất một ẩn khi m – 10

m 1
b) (0,75đ) – Giải PT(2) tìm được nghiệm x = 0
– Pt(1) tương đương với Pt(2) Pt(1) là phương trình bậc nhất một ẩn nhận x = 0 làm nghiệm.
Thay x = 0 vào Pt(1) tìm được m = 4 (thoả mãn đk)
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25

3
(1,5đ)
Gọi x (km) là quãng đường AB. ( x >0)
Thời gian đi: (giờ); thời gian về: (giờ)
Vì thời gian về nhiều hơn thời gian đi là 45 phút = giờ nên ta có phương trình: – =
4x – 3x = 90
x = 90 (thỏa mãn đ/k)
Vậy quãng đường AB là: 90 km
0,25

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.