de kiem tra 1tiet HH9 chuong 1hay – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về de kiem tra 1tiet HH9 chuong 1hay, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề Kiểm tra 1 tiết Môn: Hình học 9
Đề 1.

I.Trắc Nghiệm khách quan (2điểm).
Chọn câu trả lời đúng.
Cho hình vẽ.
1.Sinbằng:
A. B C. D.
2. Tgbằng:
A. B. C. D.
3. Đúng hay Sai?
Cho góc nhọn
Sin2= 1 – Cos2
0 < tg< 1
Sin=
Cos= Sin(900 –
II. Tự luận.
Không dùng máy tính và bảng số. Hãy sắp xếp các tỷ số lượng giác sau đây theo thứ tự từ nhỏ đến lớn:
Sin 240 , Cos350, Sin 540, Cos 700, Sin 780.
Dựng góc nhọn biết tg=
Giải tam giác vuông ABC, biết rằng  = 900, AB = 3cm, AC = 4cm.

Đề Kiểm tra 1 tiết Môn: Hình học 9
Đề 2.

I.Trắc Nghiệm khách quan (2điểm).
Chọn câu trả lời đúng.
Cho hình vẽ.
1.Sinbằng:
A. B C. D.
2. Tgbằng:
A. B C. D.
3. Đúng hay Sai?
Cho góc nhọn
A. Cos2= 1 – Sin2
0 < cotg< 1
Sin=
Sin= Cos(900 –
II. Tự luận.
Không dùng máy tính và bảng số. Hãy sắp xếp các tỷ số lượng giác sau đây theo thứ tự từ lớn đến nhỏ:
tg 250 , cotg320, tg 180, cotg 440, tg620.
Dựng góc nhọn biết cotg=
Giải tam giác vuông ABC, biết rằng  = 900, AB = 6cm, AC = 8cm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.