DE kiem tra 1tiet Dai 8 tiet 20 co ma tran – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Sau đây kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về DE kiem tra 1tiet Dai 8 tiet 20 co ma tran, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

MA TRẬN
KIỂM TRA 1 TIẾT ĐẠI SỐ 8 (tiết 20)
(Năm học 2012-2013)
(Kết hợp giữa trắc nghiệm và tự luận)

Chuẩn đánh giá :
* Kiến thức :
– Hiểu khái niệm nhân, chia đa thức
– Thuộc 7 HĐT đáng nhớ và nhận dạng HĐT theo hai chiều ; các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử
– Biết điều kiện đơn thức (đa thức ) chia hết cho đơn thức (đa thức)
– Hiểu khái niệm phép chia hết, phép chia có dư
* Kĩ năng :
– Biết nhân chia đơn thức, đa thức. Chia đa thức một biến đã sắp xếp
– Nắm đước tính chất (a-b)2 = (b-a)2; (a-b)3 ( (b-a)3
– Biết đổi dấu một biểu thức để thành một hằng đẳng thức; điền thêm hạng tử để BT trở thành HĐT
– Biết phân tích đa thức thành nhân tử (dạng biểu thức tương đối đơn giản )

TT
Chủ đề chính
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng

TN
TL
TN
TL
TN
TL

1
Nhân chia
đa thức
Số câu
2(2;4)
2(7a,b)

1(11)
5

TS điểm
1.00
1.50

1.00
3.5

2
HĐT đáng nhớ
Số câu
1(1)

1(3)
1(9)
1(6)

4

TS điểm
0.50

0.50
1.50
0.50

3.0

3
PT đa thức thành NT
Số câu

1(8a)
1(5)
1(8b)
3

TS điểm

0.75
0.50
0.75
2.0

4
Chia đa thức biến…
Số câu

1(10)

1

TS điểm

1.50

1.5

TC
Số câu hỏi
5
4
4
13

TS điểm
3.0
4.25
2.75
10.0

TN/TL = 3/7 Ngày 15 tháng 10 năm 2012
GVBM

Huỳnh Long

Họ tên : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KIỂM TRA 1 TIẾT ĐẠI SỐ 8 (tiết 20) Năm học 2012-2013
Lớp : . . . . . . . . Thời gian : 45 phút . Ngày kiểm tra :. . . . . . /. . . . / 2012
Điểm
Lời phê của giáo viên

A.TRẮC NGHIỆM :(3.0đ ) Chọn kết quả đúng rồi ghi vào bài làm
Câu 1: Khẳng định nào sau đây sai ?
a. (2x-1)2 = (1-2x)2 b. (x+2)(x2+2x+4) = x3 + 8
c. (3x-1)3 ( (1-3x)3 d. x2 + 2xy + y2 = (x+y)2
Câu 2 : Kết quả phép chia : 12x2y2z : -3xyz là :
a. 4xy b. 4x2y2z c. -4xy d. -4z
Câu 3 : Điền vào khoảng trống một hạng tử để các biểu thức sau là một hằng đẳng thức :
a. x2 + 4xy + . . . . .= (x + 2y)2 b. 25×2 . . . . + 9y2 = ( 5x – 3y)2
Câu 4 : Cho biểu thức A = xmy4 ; B = x5yn . Để A B thì :
a) m = 6 ; n = 5 b) m = 5 ; n( 4 c) m( 5 ; n ( 4 d) m (5 ; n ( 4
Câu 5 : Cho đa thức 2×2+x = 0 , giá trị của x là :
a) x = 0 b) x=0 hoặc x = ½ c) x=0 hoặc x=-1/2 d) x=0 hoặc x=2
Câu 6 : Kết quả rút gọn của biểu thức (x+ y)2 + (x – y

Hỏi và đáp