DE KIEM TRA 15phDS9(chuan 3-4-3) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Nội dung bài được KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại các sĩ tử về DE KIEM TRA 15phDS9(chuan 3-4-3), thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS Hành Minh KIỂM TRA ĐẠI SỐ 9
Họ và tên: Chủ đề: Căn bậc hai
Lớp: Thời gian : 15 phút
Điểm
Lời phê của GV
Chữ kí của phụ huynh

ĐỀ 1:
Thực hiện phép tính :
1)
2)
3)
BÀI LÀM

Trường THCS Hành Minh KIỂM TRA ĐẠI SỐ 9
Họ và tên: Chủ đề: Căn bậc hai
Lớp: Thời gian : 15 phút
Điểm
Lời phê của GV
Chữ kí của phụ huynh

ĐỀ 2:
Thực hiện phép tính:
1)
2)
3)
BÀI LÀM

Trường THCS Hành Minh KIỂM TRA ĐẠI SỐ 9
Họ và tên: Chủ đề: Căn bậc hai
Lớp: Thời gian : 15 phút
Điểm
Lời phê của GV
Chữ kí của phụ huynh

ĐỀ 3:
Thực hiện phép tính :
1)
2)
3)
BÀI LÀM

Trường THCS Hành Minh KIỂM TRA ĐẠI SỐ 9
Họ và tên: Chủ đề: Căn bậc hai
Lớp: Thời gian : 15 phút
Điểm
Lời phê của GV
Chữ kí của phụ huynh

ĐỀ 4:
Thực hiện phép tính :
1)
2)
3)
BÀI LÀM

Trường THCS Hành Minh KIỂM TRA ĐẠI SỐ 9
Họ và tên: Chủ đề: Căn bậc hai
Lớp: Thời gian : 15 phút
Điểm
Lời phê của GV
Chữ kí của phụ huynh

ĐỀ 5:
Thực hiện phép tính :
1)
2)
3)
BÀI LÀM

Trường THCS Hành Minh KIỂM TRA ĐẠI SỐ 9
Họ và tên: Chủ đề: Căn bậc hai
Lớp: Thời gian : 15 phút
Điểm
Lời phê của GV
Chữ kí của phụ huynh

ĐỀ 6:
Thực hiện phép tính :
1)
2)
3)
BÀI LÀM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.