đề kiểm tra 15ph toán7 tiết 48 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Sau đây Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại các bạn học sinh về đề kiểm tra 15ph toán7 tiết 48, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Tuần 23 Ngày soạn: 16 / 01 / 2013
Tiết 48 Ngày dạy: / 01 / 2013

Họ tên : ………………
Lớp :7…. KIỂM TRA 15 PHÚT
Điểm
Lời phê của thầy cô giáo

Đề bài :
I, TRẮC NGHIỆM: (3điểm) Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước kết quả đúng:

Câu 1: Kết quả thống kê dùng từ sai trong các bài văn của HS lớp 7 được cho trong bảng sau:
Số từ sai của một bài
0
1
2
3
4
5
6
7
8

Số bài có từ sai
6
12
0
6
5
4
2
0
5

Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau đây:
Tổng các tần số của dấu hiệu thống kê là:
36 B. 40 C. 38 D.15
Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu là:
A8 B. 40 C. 9 D.15
Mốt của dấu hiệu là
A, 12 B. 42 C. 8 D.15
II/ TỰ LUÂN : (7điểm )
Câu 2: Thời gian làm bài tập ( tính theo phút) của một lớp được ghi lại trong bảng sau:
Thời gian (x)
5
7
8
9
10

Tần số
4
12
10
5
3
N= 34

a, Tính thời gian làm bài trung bình của mỗi hs
b, Vẽ biểu đồ đoạn thẳng

BÀI LÀM

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.