de kiẻm tra 15p so 6 kì 2 tiết 83 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Sau đây Kho_đề_thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại các sĩ tử về de kiẻm tra 15p so 6 kì 2 tiết 83, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Họ và tên:………………………
Lớp : 6……….
KIỂM TRA
Môn: Số học 6
Thời gian; 15’
Điểm

Lời cô phê

BÀI
Bài 1: (3 điểm)
a) Sắp xếp các phân số sau theo thứ tự tăng dần :

b) thích vào :
Bài 2: Tìm x biết
x + =
– x =
Bài 3: Tính nhanh giá trị của biểu thức sau
B = + +
Bài làm:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.